satiel7314

Untitled

May 22nd, 2019
89
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. gen. Napoleon Bonaparte - objął w 1799 rządy we Francji, 5 lat później objął władzę cesarską. W 1807 dał nadzieję polskiemu narodowi na odzyskanie niepodległości poprzez stworzenie Księstwa Warszawskiego. Stoczył bitwy pod Dreznem, Budziszynem oraz Frydlandem.
 2.  
 3. Bitwa narodów- stoczona 16 października 1813r. pod Lipskiem pomiędzy Napoleonem a wojskami koalicji antyfrancuskiej (Austria, Prusy,Rosja, Szwecja), która zakończyła się przegraną cesarza Francuzów. Dzień przed nią Poniatowski otrzymał tytuł marszałka Francji.
 4.  
 5. Konstytucja Księstwa Warszawskiego – najwyższy akt prawny regulujący podstawy funkcjonowania Księstwa Warszawskiego. Nadana została w Dreźnie 22 lipca 1807 przez Napoleona Bonaparte. Likwidowała odrębne sądy na rzecz jednolitego sądownictwa dla wszystkich obywateli kraju, znosiła poddaństwo chłopów, zapewniając im wolność osobistą.
 6.  
 7. Adam Jerzy Czartoryski -W czasie wojny polsko – rosyjskiej w 1792 uczestniczył w walkach jako ochotnik w wojskach królewskich. W czasie wojen napoleońskich był przeciwnikiem cesarza Francuzów i aktywnie współpracował z caratem, będąc w otoczeniu Aleksandra I i sprawując funkcję doradcy. Po roku 1814 odgrywał rolę w tworzeniu Królestwa Polskiego i jego konstytucji, później jednak został odsunięty od realnej władzy.
 8.  
 9. konstytucja Królestwa Polskiego - 27 listopada 1815r. nadana przez cesarza Rosji i króla Polski Aleksandra I, będąca wypełnieniem postanowień kongresu wiedeńskiego. Ustawa zasadnicza gwarantowała wolność religijną, druku, oraz osobistą. Królestwo Polskie posiadało własne wojsko i uprawnionych do głosowania wybranych ludzi.
 10.  
 11. Aleksander I - car Rosji w latach 1801-1825, król Polski od 1815 roku, wprowadził Konstytucję dla Królestwa Polskiego, która mówiła o wolności druku i wyznawania religii, a także równość wobec prawa dla wszystkich obywateli.
 12.  
 13. książę Józef Poniatowski- w 1898r podczas wojny francusko-austriackiej Poniatowski wraz z 16tys. Polaków spotkał się z armią austriacką pod Raszynem. Wycofał się do Warszawy, a następnie ją oddał, dzięki czemu wyzwolił Radom, Lublin, Sandomierz, Zamość i Kraków.
 14.  
 15. Józef Zajączek-Książę herbu Świnka(ur. 10 marca 1752r-zm. 28 lipca 1826), Polski i Francuski generał,polityk, poseł na Sejmie Czteroletnim, Sekretarz Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej, jakobin Polski, w czesie insurekcji kościuszkowskiej członek Rady Najwyższej Narodowej
 16.  
 17. Wolne miasto Kraków-Państwo utworzone na kongresie wiedeńskim, pozostające pod kontrolą trzech państw sąsiednich(Rosji Prus Austri). Pańtwo to zostało utworzone 18 października 1815 z południowego skrawka Księstwa Warszawskiego i było pół demokratyczną republiką konstytucyjną opartą na Kodeksie Napoleona i właśnej konstytucji.
 18.  
 19. Wielkie Księstwo Poznańskie-autonomiczne księstwo, wchodzące w skład Prus. Powstałe na mocy kongresu Wiedeńskiego, mające w zamierzeniu mocarstw zaspokoić norodowe dążenia Polaków w związku z wyłączeniem decyzji kongresu zachodniej części Wielkopolski i Kujaw z terytorium Księstwa Warszawskiego.
 20.  
 21. Legiony Polskie we Włoszech-Polskie formacje wojskowe, tworzone na terenie Włoch, których celem była walka o niepodległość. Walczące u boku wojsk francuskich i włoskich w latach 1797-1807, uworzone z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego przez Francuzów w północnych Włoszech
 22.  
 23. Księstwo Warszawskie- państwo istniejące w latach 1807–1815.Władcą został sprzymierzony z Francją któl saski Fryderyk August z dynastii Wettinów. Granice księstwa obejmowały większość ziem II i III zboru pruskiego. Gdańsk ogłoszono wolnym państwem, obwód białostocki otrzymała Rosja a Prusom pozostwiono północną część pomorza.
 24.  
 25. Wolnomularstwo Narodowe-organizacja stworzona przez majora Waleriana Łukasińskiego 3 maja 1819r. Przyjęła strukturę wolnomularską.Podstawowymi komórkami organizacji były loże, kierowane przez kapitułę.Zachowano obrzedowość wolnomularska i 4 stopnie wtajemniczenia.. Powołano loże w Warszawqie, Kaliszu, Wilnie i Poznaniu.
 26.  
 27. Kodeks cywilny-(Kodeks napoleona) pierwszy nowoczesny zbiór przepisów prawa cywilnego, wprowadzony we Francji w 1804r. z inicjatywy Napoleona. Kodeks utrwalił zdobycze rewolucji francuskiej, we Francji obowiązuje do dziś.
 28.  
 29. Masoneria-Wolnomularstwo-powstały w XVIIIw. tajny ruch międzynarodowy stawiający sobie na cel etyczne doskonalenie człowieka: ruch ten charakteryzuje się rozbudowanymi rytuałami i systemem wtajemniczenia członków.
 30.  
 31. Liberalizm-postawa światopoglądowa oparta na założeniu, że wolność i nieskrępowana działalność jednostki w różnych dziedzinach życia moją wartość nadrzędną i są źródłem postępu społecznego
RAW Paste Data