SHARE
TWEET

Untitled

satiel7314 May 22nd, 2019 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. gen. Napoleon Bonaparte -  objął w 1799 rządy we Francji, 5 lat później objął władzę cesarską. W 1807 dał nadzieję polskiemu narodowi na odzyskanie niepodległości poprzez stworzenie Księstwa Warszawskiego. Stoczył bitwy pod Dreznem, Budziszynem oraz Frydlandem.
 2.  
 3. Bitwa narodów- stoczona 16 października 1813r. pod Lipskiem pomiędzy Napoleonem a wojskami koalicji antyfrancuskiej (Austria, Prusy,Rosja, Szwecja), która zakończyła się przegraną cesarza Francuzów. Dzień przed nią Poniatowski otrzymał tytuł marszałka Francji.
 4.  
 5. Konstytucja Księstwa Warszawskiego – najwyższy akt prawny regulujący podstawy funkcjonowania Księstwa Warszawskiego. Nadana została w Dreźnie 22 lipca 1807 przez Napoleona Bonaparte. Likwidowała odrębne sądy na rzecz jednolitego sądownictwa dla wszystkich obywateli kraju, znosiła poddaństwo chłopów, zapewniając im wolność osobistą.
 6.  
 7. Adam Jerzy Czartoryski -W czasie wojny polsko – rosyjskiej w 1792 uczestniczył w walkach jako ochotnik w wojskach królewskich. W czasie wojen napoleońskich był przeciwnikiem cesarza Francuzów i aktywnie współpracował z caratem, będąc w otoczeniu Aleksandra I i sprawując funkcję doradcy. Po roku 1814 odgrywał rolę w tworzeniu Królestwa Polskiego i jego konstytucji, później jednak został odsunięty od realnej władzy.
 8.  
 9. konstytucja Królestwa Polskiego - 27 listopada 1815r. nadana przez cesarza Rosji i króla Polski Aleksandra I, będąca wypełnieniem postanowień kongresu wiedeńskiego. Ustawa zasadnicza gwarantowała wolność religijną, druku, oraz osobistą. Królestwo Polskie posiadało własne wojsko i uprawnionych do głosowania wybranych ludzi.
 10.  
 11. Aleksander I - car Rosji w latach 1801-1825, król Polski od 1815 roku, wprowadził Konstytucję dla Królestwa Polskiego, która mówiła o wolności druku i wyznawania religii, a także równość wobec prawa dla wszystkich obywateli.
 12.  
 13. książę Józef Poniatowski- w 1898r podczas wojny francusko-austriackiej Poniatowski wraz z 16tys. Polaków spotkał się z armią austriacką pod Raszynem. Wycofał się do Warszawy, a następnie ją oddał, dzięki czemu wyzwolił Radom, Lublin, Sandomierz, Zamość i Kraków.
 14.  
 15. Józef Zajączek-Książę herbu Świnka(ur. 10 marca 1752r-zm. 28 lipca 1826), Polski i Francuski generał,polityk, poseł na Sejmie Czteroletnim, Sekretarz Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej, jakobin Polski, w czesie insurekcji kościuszkowskiej członek Rady Najwyższej Narodowej
 16.  
 17. Wolne miasto Kraków-Państwo utworzone na kongresie wiedeńskim, pozostające pod kontrolą trzech państw sąsiednich(Rosji Prus Austri). Pańtwo to zostało utworzone 18 października 1815 z południowego skrawka Księstwa Warszawskiego i było pół demokratyczną republiką konstytucyjną opartą na Kodeksie Napoleona i właśnej konstytucji.
 18.  
 19. Wielkie Księstwo Poznańskie-autonomiczne księstwo, wchodzące w skład Prus. Powstałe na mocy kongresu Wiedeńskiego, mające w zamierzeniu mocarstw zaspokoić norodowe dążenia Polaków w związku z wyłączeniem decyzji kongresu zachodniej części Wielkopolski i Kujaw z terytorium Księstwa Warszawskiego.
 20.  
 21. Legiony Polskie we Włoszech-Polskie formacje wojskowe, tworzone na terenie Włoch, których celem była walka o niepodległość. Walczące u boku wojsk francuskich i włoskich w latach 1797-1807, uworzone z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego przez Francuzów w północnych Włoszech
 22.  
 23. Księstwo Warszawskie- państwo istniejące w latach 1807–1815.Władcą został sprzymierzony z Francją któl saski Fryderyk August z dynastii Wettinów. Granice księstwa obejmowały większość ziem II i III zboru pruskiego. Gdańsk ogłoszono wolnym państwem, obwód białostocki otrzymała Rosja a Prusom pozostwiono północną część pomorza.
 24.  
 25. Wolnomularstwo Narodowe-organizacja stworzona przez majora Waleriana Łukasińskiego 3 maja 1819r. Przyjęła strukturę wolnomularską.Podstawowymi komórkami organizacji były loże, kierowane przez kapitułę.Zachowano obrzedowość wolnomularska i 4 stopnie wtajemniczenia.. Powołano loże w Warszawqie, Kaliszu, Wilnie i Poznaniu.
 26.  
 27. Kodeks cywilny-(Kodeks napoleona) pierwszy nowoczesny zbiór przepisów prawa cywilnego, wprowadzony we Francji w 1804r. z inicjatywy Napoleona. Kodeks utrwalił zdobycze rewolucji francuskiej, we Francji obowiązuje do dziś.
 28.  
 29. Masoneria-Wolnomularstwo-powstały w XVIIIw. tajny ruch międzynarodowy stawiający sobie na cel etyczne doskonalenie człowieka: ruch ten charakteryzuje się rozbudowanymi rytuałami i systemem wtajemniczenia członków.
 30.  
 31. Liberalizm-postawa światopoglądowa oparta na założeniu, że wolność i nieskrępowana działalność jednostki w różnych dziedzinach życia moją wartość nadrzędną i są źródłem postępu społecznego
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top