SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 8th, 2012 191 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. PRACA KONTROLNA Z MATEMATYKI - SEMESTR IV
 2.  
 3. Zad. 1 W trapezie równoramiennym ramię ma długość 10 cm, wysokość ma długość 8 cm, a długość odcinka łączącego środki ramion wynosi 15 cm. Oblicz:
 4.  
 5. a) długości podstaw trapezu
 6.  
 7. b) długości odcinków, na jakie punkt przecięcia przekątnych dzieli każdą z nich.
 8.  
 9. Zad. 2 W jakim wielokącie foremnym miara kąta wewnętrznego jest równa 157,5°? Wykonaj odpowiednie obliczenia.
 10.  
 11. Zad. 3 W rombie ABCD o polu 384 cm2 poprowadzono odcinek EF długości 16 cm, którego końcami są odpowiednio środki boków AD i DC, tworzących kąt rozwarty rombu. Oblicz:
 12.  
 13. a) długości przekątnych rombu
 14.  
 15. b) długość wysokości rombu
 16.  
 17. c) pole pięciokąta ABCFE.
 18.  
 19. Zad. 4 Punkty A(–4, 3), B(1, –2), C(8, –1) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD.
 20.  
 21. a) Oblicz współrzędne wierzchołka D.
 22.  
 23. b) Wykaż, że równoległobok ABCD jest rombem.
 24.  
 25. Zad. 5 Wyznacz równania okręgów stycznych do obu osi układu współrzędnych i przechodzących przez punkt P(–1, 2).
 26.  
 27. Zad. 6 W trójkącie prostokątnym jedna przyprostokątna jest o 3 cm krótsza od przeciwprostokątnej. Druga przyprostokątna ma długość 9 cm. Oblicz:
 28.  
 29. a) obwód trójkąta
 30.  
 31. b) długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie
 32.  
 33. c) długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt
 34.  
 35. Zad. 7 Wiedząc, że cosa = 0,6 i a Î (0°, 90°), oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta a.
 36.  
 37. Oprac. B. Szymańska-Pakos
RAW Paste Data
Top