SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 18th, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3.  
 4.  
 5. //1.Napisz program, który wczytuje z klawiatury liczby rzeczywiste i oblicza sumę tych liczb.
 6. //Wczytywanie liczb kończy się, kiedy użytkownik wprowadzi 0.
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.     float suma = 0;
 11.     float num = 0;
 12.     int zapetlaj = 0;
 13.  
 14.     while(zapetlaj==0){
 15.         printf("Wprowadz numer: ");
 16.         scanf("%f",&num);
 17.  
 18.         if (num == 0) zapetlaj = 1;
 19.         else suma = num + suma;
 20.     }
 21.     printf("Wynik: %f",suma);
 22. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top