SHARE
TWEET

sander

a guest Jun 10th, 2010 114 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Vote count data from http://www.nrc.nl/binnenland/verkiezingen2010/article2552508.ece/Live_uitslagen_Kamerverkiezingen_2010
 2.  
 3. STEMMEN                          
 4. Totaal aantal uitgebrachte stemmen per partij  
 5. na 430 van de 431 uitslagen (99,6% van de stemmen)
 6.                         TK2006          TK2010          Verschil
 7. CDA                     2602668         1273839         -1328829
 8. ChristenUnie            389984          303529          -86455
 9. GROENLINKS              449958          617352          167394
 10. Partij voor de Dieren   179484          120490          -58994
 11. PvdA                    2080554         1823542         -257012
 12. SGP                     153150          163034          9884
 13. SP                      1628343         918150          -710193
 14. TROTS OP NEDERLAND      0               52339           52339
 15. VVD                     1435400         1902891         467491
 16. Partij voor de Vrijheid 578615          1438706         860091
 17. Democraten 66           191911          641529          449618
 18. Nieuw Nederland         0               2133            2133
 19. Part.v. Mens en Spirit  0               26013           26013
 20. HeelNL                  0               1334            1334
 21. Partij een              0               2069            2069
 22. Lijst Feijen            0               7342            7342
 23. Piratenpartij           0               10413           10413
 24. Lijst Lacle             0               942             942
 25. Overige 2006            120446          0               -120446
 26.  
 27. Totaal                  9810513         9305647         -504866
 28.  
 29. Parties with a "lijstverbinding" are considered as one "list" for dividing seats, according to article P 4 of the "kieswet" - http://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/AfdelingII/HoofdstukP/2/ArtikelP4/geldigheidsdatum_10-06-2010 - Whole seats are divided over the lists. Then remaining seats are "achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten waarvan de stemcijfers bij deling door de kiesdeler de grootste overschotten hebben" - http://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/AfdelingII/HoofdstukP/2/ArtikelP8/geldigheidsdatum_10-06-2010
 30.  
 31. gl+pvda: 617352 + 1823542 = 2440894
 32. cu+sgp:  303529 +  163034 =  466563
 33.  
 34. kiesdeler: 9305647 / 150 = 62038
 35.  
 36. list:    whole seats:     remaining votes:
 37. PVDA+GL:          39                21412   6: +1 => -40626 = 40 (30 + 10)
 38. VVD:              30                41751   3: +1 => −20287 = 31
 39. PVV:              23                11832                   = 23
 40. CDA:              20                33079   4: +1 => -28959 = 21
 41. SP:               14                49618   2: +1 => -12420 = 15
 42. D66:              10                21149                   = 10
 43. CU+SGP:            7                32297   5: +1 => -29741 =  8 ( 5 +  3)
 44. PvdD:              1                58452   1: +1 =>  -3586 =  2
 45.                 ____ +
 46.            150 - 144 = 6 remaining seats to divide.
 47.  
 48. pvda+gl: 2440894 / 40 = 61022 votes per seat => 10 for groenlinks ( 7132 remaining votes) and 29 for pvda (53904 remaining votes) +1 for pvda
 49. cu+sgp:   466563 /  8 = 58320 votes per seat =>  5 for cu         (11929 remaining votes) and  2 for sgp  (46394 remaining votes) +1 for sgp
RAW Paste Data
Top