caycohoaqua

Giới thiệu cây cỏ hoa quả

Aug 22nd, 2020 (edited)
29
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Cây cỏ hoa quả - Thảo mộc HHT
 2. Cây cỏ hoa quả là thành viên của thảo mộc HHT
 3. Cây cỏ hoa quả có tên viết liền là caycohoaqua
 4. Có địa chỉ tại số nhà 23a ngõ 137 đường Bát Khối, quận Long Biên, Hà Nội
 5. Cây cỏ hoa quả có các sản phẩm là
 6. + Mật kỳ đà – mat ky da
 7. + Tầm gửi cây dâu, tầm gửi cây gạo, tầm gửi nghiến, tầm gửi chanh, tầm gửi xoan.
 8. + Cao trăn, cao khỉ, cao gắm, cao ban long, cao thảo dược
 9. + Thuốc xương khớp malaysia
 10. + Thuốc xương khớp thảo dược
 11. + Nhục thung dung - Nhuc thung dung
 12. + Đông trùng hạ thảo
 13. + Minh mạng thang
 14. + Thảo dược bổ thận 10 vị
 15. + Thảo dược bổ thận 20 vị
 16. + Dương vật hươu
 17. + Cây mú từn
 18. + Và nhiều loại thảo dược khác.
 19. Trang web: https://sites.google.com/view/caycohoaqua/
 20. <p>Trang web: https://sites.google.com/view/caycohoaqua/</p>
 21. [https://sites.google.com/view/caycohoaqua/](https://sites.google.com/view/caycohoaqua/)
RAW Paste Data