Guest User

Untitled

a guest
Mar 23rd, 2016
241
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/usr/bin/python3
 2.  
 3. #-*- coding: utf-8 -*-
 4. from datetime import datetime
 5. import time
 6. import os
 7. import subprocess
 8. import argparse # argumenty programu
 9.  
 10. # argumenty programu i jego opis
 11. parser = argparse.ArgumentParser(
 12.                             description='Program zarządzający odtwarzaniem muzyki',
 13.                             epilog='Autor: Leinnan')
 14. parser.add_argument('-d','--debug', dest='debug_mode',
 15.                     help='Wlacza w trybie debugowania',
 16.                     action='store_true')
 17. # rozmiar terminala
 18. rows, columns = os.popen('stty size', 'r').read().split()
 19.  
 20. debug = parser.parse_args().debug_mode
 21. current_time = datetime.now();
 22. jest_aktualnie_przerwa = False    
 23.  
 24.  
 25. # ascii text
 26. trwa_lekcja_tekst = """\033[31m __         ______     __  __     ______       __     ______    
 27. /\ \      /\ ___\  /\ \/ /    /\ ___\    /\ \  /\ __ \  
 28. \ \ \____  \ \ __\  \ \ _"-.  \ \ \____   _\_\ \ \ \ __ \
 29. \ \_____\ \ \_____\ \ \_\ \_\ \ \_____\ /\_____\ \ \_\ \_\
 30.  \/_____/   \/_____/   \/_/\/_/   \/_____/ \/_____/   \/_/\/_/
 31.                                                                \033[0m"""
 32. trwa_przerwa_tekst = """\033[32m
 33. ______   ______     ______     ______     ______     __     __     ______    
 34. /\ == \ /\ == \  /\___  \  /\ ___\  /\ == \  /\ \ _ \ \  /\ __ \  
 35. \ \ _-/ \ \ __<   \/_/  /__  \ \ __\  \ \ __<   \ \ \/ ".\ \ \ \ __ \
 36. \ \_\   \ \_\ \_\  /\_____\ \ \_____\ \ \_\ \_\ \ \__/".~\_\ \ \_\ \_\
 37.  \/_/     \/_/ /_/   \/_____/   \/_____/   \/_/ /_/   \/_/   \/_/   \/_/\/_/
 38.                                                                              
 39. \033[0m"""
 40. po_lekcjach_tekst = """\033[32m
 41. __     __     ______     __         __   __     ______    
 42. /\ \ _ \ \  /\ __ \  /\ \      /\ "-.\ \  /\ ___\  
 43. \ \ \/ ".\ \ \ \ \/\ \ \ \ \____  \ \ \-.  \ \ \ __\  
 44. \ \__/".~\_\ \ \_____\ \ \_____\ \ \_\\"\_\ \ \_____\
 45.  \/_/   \/_/   \/_____/   \/_____/   \/_/ \/_/   \/_____/
 46. \033[0m"""
 47.                                                            
 48.  
 49.  
 50.  
 51. # klasa lekcji
 52. class lesson:
 53.     def __init__(self, start_lekcji, koniec_lekcji, nr_lekcji):
 54.         self.start_lekcji = current_time.replace(
 55.                                     hour=int(start_lekcji[:2]),
 56.                                     minute=int(start_lekcji[3:]),
 57.                                     second=0, microsecond=0)
 58.         self.koniec_lekcji = current_time.replace(
 59.                                     hour=int(koniec_lekcji[:2]),
 60.                                     minute=int(koniec_lekcji[3:]),
 61.                                     second=0, microsecond=0)
 62.         self.nr_lekcji = nr_lekcji
 63.  
 64.  
 65. # rozpiska lekcji
 66. lekcje = []
 67. lekcje.append(lesson("08:00","08:45","1"))
 68. lekcje.append(lesson("08:55","09:40","2"))
 69. lekcje.append(lesson("09:50","10:35","3"))
 70. lekcje.append(lesson("10:50","11:35","4"))
 71. lekcje.append(lesson("11:45","12:30","5"))
 72. lekcje.append(lesson("12:40","13:25","6"))
 73. lekcje.append(lesson("13:30","14:15","7"))
 74. lekcje.append(lesson("14:20","15:05","8"))
 75.  
 76. # koniec rozpiski lekcji
 77. def leciMuzyka():
 78.     isPlayingMusic = True;
 79.     deadbeef_output = str(os.popen("deadbeef --nowplaying-tf \"%ispaused%\"").read())
 80.     if "1" in deadbeef_output:
 81.         isPlayingMusic = False;
 82.     return isPlayingMusic
 83.  
 84. def przelaczOdtwarzanie():
 85.     os.system("deadbeef  --toggle-pause")
 86.    
 87. def jestUruchomionyOdtwarzacz():
 88.     uruchomiony = True;
 89.     if not os.popen("ps cax | grep deadbeef").read():
 90.         uruchomiony = False
 91.     return uruchomiony
 92.    
 93. def uruchomOdtwarzacz():
 94.     subprocess.Popen(["deadbeef", ""])
 95.  
 96. def jestPrzerwa(lekcje_w_funkcji):
 97.     przerwa = True
 98.     for lekcja in lekcje_w_funkcji:
 99.         if lekcja.koniec_lekcji > current_time > lekcja.start_lekcji:
 100.             przerwa = False
 101.             tekst_z_nr_lekcji = "Lekcja nr "
 102.             tekst_z_nr_lekcji += str(lekcja.nr_lekcji)
 103.             print('{: ^{dlugosc}}'.format(tekst_z_nr_lekcji, dlugosc = columns))
 104.     if current_time.hour > 14 or current_time.hour < 7:
 105.         przerwa = False
 106.     return przerwa
 107.  
 108.  
 109. # 0 = przerwa
 110. # 1 = lekcja
 111. # 2 = po lekcjach
 112. def getStatus(lekcje_w_funkcji):
 113.     status = 0
 114.     for lekcja in lekcje_w_funkcji:
 115.         if lekcja.koniec_lekcji > current_time > lekcja.start_lekcji:
 116.             status = 1
 117.     if current_time.hour > 14 or current_time.hour < 7:
 118.         status = 2
 119.     return status
 120.    
 121. def writeStatusToFile(status, jest_aktualnie_przerwa):
 122.     current_time = datetime.now()
 123.     if status == 1:
 124.         wpis_do_pliku = '\nPoczatek wpisow od godziny {}:{}\n'.format(str(current_time.hour).zfill(2),str(current_time.minute).zfill(2))
 125.     elif status == 2:
 126.         wpis_do_pliku = '{}:{} zmiana na {}\n'.format(str(current_time.hour).zfill(2),str(current_time.minute).zfill(2),jest_aktualnie_przerwa)
 127.     with open('rozpiska.txt', 'a') as plik_tekstowy:
 128.         plik_tekstowy.write(wpis_do_pliku)
 129.    
 130. # funkcja obliczajaca przesuniecie czasu
 131. # tak by uruchamiajac w trybie debug zaczynalo
 132. def debugTimeMove():
 133.     if current_time.hour >=8:
 134.         debug_time = current_time.hour - 8
 135.     else:
 136.         debug_time = 8 - current_time.hour
 137.     return debug_time
 138.    
 139. ####################################
 140. ####################################
 141. #          START WLASCIWY          #
 142. ####################################
 143. ####################################    
 144. # uruchamia odtwarzacz jesli nie jest wlaczony
 145. if not jestUruchomionyOdtwarzacz():
 146.     uruchomOdtwarzacz()
 147.  
 148. byla_poprzednio_przerwa = not jestPrzerwa(lekcje)
 149. jest_aktualnie_przerwa = True
 150. writeStatusToFile(1,0)
 151. debug_time_movement = debugTimeMove() + current_time.hour
 152.  
 153. while True:
 154.     # czysci ekran
 155.     os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
 156.     byla_poprzednio_przerwa = jest_aktualnie_przerwa
 157.     jest_aktualnie_przerwa = jestPrzerwa(lekcje)
 158.     if byla_poprzednio_przerwa is not jest_aktualnie_przerwa:
 159.         writeStatusToFile(2,jest_aktualnie_przerwa)
 160.  
 161.    
 162.     tytulowy_tekst = '\033[93m{: <1} dzień tygodnia\t\033[0m{}:{}'.format(
 163.                             current_time.weekday() + 1,
 164.                             current_time.hour,
 165.                             current_time.minute)
 166.     print('{: ^{dlugosc}}'.format(tytulowy_tekst, dlugosc = columns))
 167.     if getStatus(lekcje) == 0:
 168.         print("\n\n")
 169.         print('{: ^{dlugosc}}'.format(trwa_przerwa_tekst, dlugosc = columns))
 170.     elif getStatus(lekcje) == 2:
 171.         print("\n\n")
 172.         print('{: ^{dlugosc}}'.format(po_lekcjach_tekst, dlugosc = columns))
 173.     else:
 174.         print("\n\n")
 175.         print('{: ^{dlugosc}}'.format(trwa_lekcja_tekst, dlugosc = columns))
 176.    
 177.     # sprawdzamy czy gra muzyka
 178.     if leciMuzyka():
 179.         print('{: ^{dlugosc}}'.format("\033[92mMuzyka jest odtwarzana\033[0m", dlugosc = columns))
 180.         # jesli jest odtwarzana, a nie jest przerwa to zatrzymaj
 181.         if not jest_aktualnie_przerwa or current_time.hour > 14 or current_time.hour < 8:
 182.             przelaczOdtwarzanie()
 183.             print("zatrzymujemy")
 184.     else:
 185.         print('{: ^{dlugosc}}'.format("\033[33mMuzyka jest zatrzymana\033[0m", dlugosc = columns))
 186.         # jesli jest zatrzymana, a jest przerwa to odtwarzaj
 187.         if jest_aktualnie_przerwa and 7 < current_time.hour < 15:
 188.             przelaczOdtwarzanie()
 189.             print("odtwarzamy")
 190.     time.sleep(1)
 191.     current_time = datetime.now();
 192.     if debug:
 193.         current_time = current_time.replace(
 194.                                     hour=debug_time_movement + current_time.hour,
 195.                                     minute=current_time.minute,
 196.                                     second=current_time.second, microsecond=0)
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×