Advertisement
datafile

Bận Lòng Bận Lòng - Pay, PhongKhin | HoatHinh.tv | FAkElUYlLIgO

Oct 2nd, 2022
1,021
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
HTML 5 2.07 KB | None | 0 0
 1. Lời bài hát Bận Lòng  Bận Lòng - Pay, PhongKhin  | HoatHinh.tv | FAkElUYlLIgO Lyrics up by vnflix.com Verse 1:
 2. Vì sao trong đôi mắt anh còn buồn?
 3. Vì sao trong tâm trí anh còn vương nỗi sầu?
 4. Cơn đau vừa đâu đây
 5. Em có dư thừa trong vòng tay anh?
 6.  
 7. Vì sao anh không nói ra thật lòng?
 8. Vì sao anh chôn giấu đi hết năm tháng dài?
 9. Như đang chờ mong ai
 10. Giấc mơ qua rồi, sẽ phai thôi
 11.  
 12. Pre:
 13. Hỡi anh... người có hay?
 14. Cơn mưa trong em, người có hay?
 15. Em ghìm bão tố trong lòng
 16. Cuồng phong giữ trong lòng em
 17. Để mãi bên...
 18.  
 19. Chorus:
 20. Em đã biết từng hơi ấm ấy không trao cho em
 21. Từng lời hát anh viết không trao cho em
 22. Chỉ vì là một người đến sau
 23. Em âm thầm từng đêm
 24. Em chẳng thương trái tim em
 25.  
 26. Em đã biết làn hơi ấm ấy không trao cho em
 27. Ngàn lời hát anh viết, anh đâu quên được người
 28. Chỉ vì là một người đến sau
 29. Em âm thầm mình em
 30. Em chọn thế thôi
 31. Anh đâu cần bận lòng
 32.  
 33. Verse 2:
 34. Overthinking
 35. Là do em, là do em
 36. Overthinking
 37. Là em suy, là em suy
 38. Suy nghĩ nghĩ suy cả đêm
 39. Suy mãi giấc mơ dài thêm
 40. (Oh no no no no no no)
 41.  
 42. Oh I'm drinking
 43. Là em say, là em say
 44. Oh I'm drinking
 45. Là em suy, suy một chút thôi
 46. Nghĩ suy làm chi
 47. Suy mãi mất nhau được chi
 48. (Oh no no no no no)
 49.  
 50. Pre:
 51. Hỡi anh... người có hay?
 52. Cơn mưa trong em, người có hay?
 53. Em ghìm bão tố trong lòng
 54. Cuồng phong giữ trong lòng em
 55. Để mãi mãi bên anh...
 56.  
 57. Chorus:
 58. Em đã biết từng hơi ấm ấy không trao cho em
 59. Từng lời hát anh viết không trao cho em
 60. Chỉ vì là một người đến sau
 61. Em âm thầm từng đêm
 62. Em chẳng thương trái tim em
 63.  
 64. Em đã biết làn hơi ấm ấy không trao cho em
 65. Ngàn lời hát anh viết, anh đâu quên được người
 66. Chỉ vì là một người đến sau
 67. Em âm thầm mình em
 68. Em chọn thế thôi
 69. Anh đâu cần bận lòng
 70.  
 71. (Oh oh oh)
 72. Anh bận lòng, anh bận lòng
 73. (Oh no no no no no)
 74. (Oh oh oh)
 75. (No no no no no no no no no)
 76. Anh đâu cần bận lòng
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement