SHARE
TWEET

it2019

a guest Feb 20th, 2019 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Internet tehnologije - II kolokvijum
 2.  
 3. 01. Da li TCP podržava streaming? - DA
 4. 02. Pridružite aplikacijama transportne protokole koje koriste:   WEB-TCP      TELNET-TCP       FTP-TCP     eMail-TCP     Video konferencije-UDP         VoIP-UDP     SNMP-UDP
 5. 03. Pridružite transportnim protokolima iz TCP/IP seta atribut pouzdanopsti (pouzdan-nepouzdan):
 6. TCP - pouzdan UDP - nepouzdan RTSP - nepouzdan RTP - nepouzdan
 7. 04. Izaberite moguće situacije:
 8. - Jedan server sa istim servisom na različitim hostovima
 9. - Više istih klijenata i više različitih servera na istom hostu
 10. - Više različitih servera na istom hostu
 11. 05. Koje transportne portove koristi WEB server kada prima zahtjev za HTML stranicom?    - tcp 80
 12. 06. Koje transport portove koristi vaš browser (bilo koji) kada šalje zahtjev za HTML stranicom?  -tcp više od 1023
 13. 07. Koje transportne portove koristi MS SQL server? - tcp od 256 do 1023
 14. 08. Koji transportni protokol koristi koncept “kliznog prozora“? - TCP
 15. 09. Da li UDP provjerava stanje veze prije slanja podataka? - NE
 16. 10. Izaberite validne sokete: 10.10.10.1:tcp:1028 10.10.10.254:udp:10028 190.1.108.19:udp:28
 17. 11. Koje vrste DNS servera postoje? - lokalni serveri  - root - TLD serveri      - autorizovani
 18. 12. Koji port koristi DNS?        - TCP 53     - UDP 53
 19. 13. Koji DNS server komunicira sa klijentom?    - lokalni serveri
 20. 14. Koliko maksimalno može imati znakova FQDN?    - 255
 21. 15. Koja organizacija je zadužena za dodjelu TLD domena?     - ICANN
 22. 16. Koliko maksimalno nivoa (podnivoa) može imati TLD?    - 127
 23. 17. TLD se dijele:     - gTLD    - ccTLD
 24. 18. Koje vrste DNS servera zona postoje?      - primarni      - sekundarni      - glavni       - keš
 25. 19. U koliko IP adresa se može preslikavati domensko ime marko.ac.me?    - u jednu Ip adresu    - u više IP adresa
 26. 20. U koliko IP adresa se može preslikavati dom. ime etf.ac.me?  -u 1 IP (v4 ili v6) adresu    -u više IP (v4 ii v6) adresa
 27. 21. Kojim redosljedom teče proces razrešavanja DNS imena sa strane klijenta?      1. Da li sam to ja?
 28. 2. Provjera  lokalnog fajla hosts 3. Upit za DNS server 4. Broadcast za LAN 5. „Host not found“
 29. 22. Kojim redosljedom teče proces razrešavanja DNS imena sa strane serv?  1. Traženje u lokalnom kešu ili fajl hosts
 30. 2. Zahtjev lokalnom DNS serveru 3. Zahtjev root DNS serveru 4. Zahtjev TLD DNS servisu
 31. 5. Zahtjev autoritativnom DNS servisu 6. Pronalaženje zapisa 7. Odgovor klijentu
 32. 23. Koje vrste VPN-a postoje?  - VPN na nivou aplikacij    - VPN na data-link nivou     - VPN na mreznom nivou
 33. 24. Kojoj vrsti VPN-a priprada MPLS VPN? - VPN na data-link nivou
 34. 25. Da li VPN na mrežmom sloju može da mijenja IP adresu u IP datagramu?
 35. - NE(NAT mijenja IP adrese u IP datagramima, a VPN ne) Ne postoji takav VPN
 36. 26. Koja osobina IP protokola je osnov VPN-a? - enkapsulacija
 37. 27. Koje od ponuđenih protokola koristi VPN? - PPTP - L2FP - L2TP - Ipsec
 38. 28. Koja, od ponuđenih, je najveća korist VPN-a?     - Niska cijena
 39. 29. Koja, od ponuđenih, je najveća mana VPN-a?      - Nezaštićenost podataka
 40. 30. Da li postoji mogućnost da računar kojiima privatnu IP adresu koristi neki internet servis, tj. da pristupa servisima sa globalne mreže?      - DA
 41. 31. Koji od ponuđenih vrsta VPN-a ima najmanji nivo bezbjednosti? - VPN na nivou aplikacije
 42. 32. Kako se puni NAT tabela? - ručno    - pomoću dolazećih domenskih imena - pomoću odlazećih IP paketa
 43. 33. Koje verzije IP-a podržava NAT i NAPT? - IPv4 - IPv6
 44. 34. Koje verzije IP-a ne podržava NAT i NAPT? (web 1.0, ip v4, ip v6) -Nijedan od ponudjenih
 45. 35. NAT protokol vrši: - zamjenu Ip adresa u IP paketima i mapiranje izvršene zamjene
 46. 36. Koje vrste DNS zahtjeva postoje? - Rekurzivni - iterativni
 47. 37. Kako se zove DNS server koji razrijesi upit ?       - Autorizovani
 48. 38. Koristeci PAT(NAPT) protokol koliko vam je najmanje  potrebno javnih IP adresada bi omogucili stalno koriscenje Interneta LAN mrezi koja ima 20 racunara:      - 1
 49. 39. Koji od navedenih zapisa moze biti dio PAT(NAPT) tabele?
 50. - 192.1.1.2:2331 : 89.188.23.1:31200 - 10.10.10.1:21  :  199.99.99.2:12345
 51. 40. Koliko maksimalno moze imati karaktera labela u domenskom imenu? -63
 52. 41.  IP adresa vašeg računara je 89.188.43.22/24. Na koji način možete saznati MAC adresu računara 89.188.43.222/24?
 53. - nbtstat -A 89.188.43.222 - ping 89.188.43.222, -arp -a
 54. 42. IP adresa vašeg računara je 89.188.43.22/24. Na koji način možete saznati MAC adresu računara 89.188.44.222/24?  - To nije moguće odraditi.
 55. 43. Da li možete pristupiti internetu ako IP adresa DNS servera nije ispravno konfigurisana?
 56.               - Da, ako u URL polje kucamo IP adresu
 57. 44. U hosts fajlu vašeg računara postoji sljedeći zapis: 195.66.164.240 proba.  Nakon kucanja  http://proba u URL polje browser-a, otvoriće se sjedeći sajt:       - www.telekom.me
 58. 45. Kojim komandama možete provjeriti možete li stupiti u konekciju sa računarom 89.188.43.22?
 59.  - ping 89.188.43.22 - tracert 89.188.43.22
 60. 46. IP adresa računara je 89.188.43.22 , a MAC adresa istog je aa-11-22-23-41-44. Da li možete pingovati gornji računar, ako ste prethodno izvršili komandu: arp-d 89.188.43.22?    
 61.  - Da, ako nije konfigurisana firewall zaštita na putanje do traženog računara.
 62. 47. IP adresa računara je 89.188.43.22, a MAC adresa istog je aa-11-22-23-41-44. Da li možete pingovati gornji računar ako ste prethodno izvršili komandu arp -s 89.188.43.22 bb-11-22-23-41-44?     -Da
 63. 48. IP adresa računara je 89.188.43.22 a MAC adresa istog je aa-11-22-23-41-44. Da li možete pingovati gornji računar ako ste prethodno izvršili komandu arp -d 89.188.43.22 bb-11-22-23-41-44?     -Ne
 64. 49. Kojom naredbom ćete dobiti informacije o tekućim TCP/IP konekcijama?   - netstat      -anbo
 65. 50. Kako ćete provjeriti IP adresu računara čije je ime LN1-01? - nbtstat -a LN1-01
 66. 51. Kako ćete provjeriti kako vaš default-ni DNS razrešava adresu www.os.ac.me?     - nslookup www.os.ac.me
 67. 52. Kojom komandom možete provjeriti MAC adresu vašeg računara?      - ipconfig /all
 68. 53. Kojom komandom ćete provjeriti sadržaj ARP tabele?    - arp -a
 69. 54. Pomocu koje komande mozete saznati ime vaseg racunara?      -nbstat     -n     -ipconfig /all
 70. 55. Kako cete iza arp tabele izbrisati par 89.188.33.61 00-11-cd-ff-gg-hh?        -arp -d 89.188.33.61
 71. 56. Kojim komandama mozete provjeriti da li je TCP/IP konfiguracija vaseg racunara ispravna?
 72.  -ping 127.0.0.1  -ping localhost
 73. 57. IP adresa vaseg racunara je 89.188.43.22/24. Na koji nacina mozete saznati MAC adresu rac 89.188.43.222/24?
 74.        -ping 89.188.43.222, arp  -a -nbstat -A 89.188.43.222
 75. 58. IP adresa vaseg racunara je 89.188.43.22/24. Na koji nacina mozete saznati MAC adresu rac 89.188.44.222/24?
 76.  -To nije moguce uraditi.
 77. 59. Kojom naredbom ćete provjeriti stanje portova na vašem računaru i PID-ove procesa koji ih koriste?    -netstat -ao
 78. 60. Koja je funkcija SNMP protokola? - upravljanje internetom
 79. 61. Koliko transportnih portova koristi TFTP servis?      - 1 udp
 80. 62. Koji od ponuđenih programa može obavljati funkciju WEB servera?        - Apache      - MS IIS    - Nginx
 81. 63. Koji od ponuđenih programa su WEB klijenti?           - Google Chrome       - Mozila Firefox       - MS IE
 82. 64. Pomoću kojih od ponuđenih programa se može kreirati WEB stranica?
 83.  - Dreamweaver     - Notepad - Microsoft World      - Front Page
 84. 65. Odrediti kojoj WEB tehnologiji pripadaju poznati web sajtovi:  
 85.  - www.os.ac.me - WEB 1.0 - www.facebook.com -  WEB 2.0        - Wikipedia - WEB 2.0
 86. 66. Koliko transportnih portova koristi FTP servis?       - 2 tcp
 87. 67. Od čega se sastoji URI?          - URL       - URN
 88. 68. Koji od ponuđenih servisa koristi NVT? - Telntet       - FTP
 89. 69. Da li email adresa zavisi od ISP kod kojeg ste kupili pristup internetu? - NE
 90. 70. Koji je od ponuđenih protokola zadužen za primanje eMail poruka?    - POP3    - IMAP
 91. 71. Koji je od ponuđenih protokola zadužen za slanje eMail poruka?      - SMTP
 92. 72. Koji od ponuđenih servisa koristi spooling?      - eMAIL
 93. 73. Ako je na hostu 11.11.11.11, čije je domensko ime m.spr.com, podignut email server, a korisničko ime klijenta koji je otvorio nalog na istom je markom. Koja je validna  email adresa ovog klijenta?
 94.  - markom@m.spr.com - markom@11.11.11.11
 95. 74. Na kojoj vrsti prenosa podataka je baziran HTTP protokol?     - unicast
 96. 75. Koji od ponuđenih protokola koristi MIB promjenjive? - SNMP
 97. 76. Koji od ponuđenih programa može obavljati funkciju eMail servera? -postfix     -sendmail    -MS Exchange
 98. 77. Koji je od ponuđenih protokola zadužen za prenos WEB sadržaja preko internet-a?    -HTTP      -HTTPS
 99. 78. U koje se svrhe koristi metod POP before (prije) SMTP-a?        -Metod sprečavanja slanja maila bez autorizacije
 100. 79. Šta se podrazumijeva pod socijalnim inzenjeringom?           - tehnike ugrozavanja IS preko zaposlenih
 101. 80. Koji od navedenih subjekata(njihov IS) je najčešći cilj napada preko Interneta?              - Velike kompanije
 102. 81. Rač. mreza je zaštićena posebnim firewall-om.Gdje je najbolje postaviti host sa bazom podataka?    -u DMZ zonu
 103. 82. Gdje se koristi pojam DMZ (demilitarizovana zona)?      - kod zastite servera pomoću firewall-a
 104. 83. Koja je funkcija VoIP gateway-a?       - povezivanje telefonske mreze sa IP mrezom
 105. 84. Koji se od navedenih  protokola koristi kod QoS?      - RSVP
 106. 85. Koji su najveći tehnički problemi IP telefonije?    - Gubitak paketa    - Kašnjenje      - Eho       -Džiter
 107. 86. Firewall može biti realizovan kao?        - softver         - Poseban mrežni uređaj         - Dodatna funkcija na ruteru
 108. 87. Sa kojim od ponuđenih uređaja može da komunicira IP telefon koji koristi IP telefoniju?
 109.  - sa IP telefonom  - sa mobilnim tel.povezanim na 3G mrežu        - sa mobilnim tel.povezanim na GSM mrežu - sa fiksnim tel.povezanim na PSTN    - sa računarom poveyanim na Internet
 110. 88. Da li IP telefon ima IP adresu? -Da
 111. 89. Koji od ponuđenih standarda daje preporuke za povećanje bezbjednosti IS-a?       -ISO 27002
 112. 90. Koje komponente čine bezbjednost IS povezanog  na Internet?  -zaposleni  -tehnologija   -poslovni procesi  - procedure
 113. 91. Koji od ponudjenih uredjaja moze izvrsiti konverziju govora u IP paket?    -IP telefon    -PC racunar    -Smart phone
 114.  
 115. JOS NEKA DODATNA PITANJA:
 116. Grupa 1
 117. 1. Kada DHCP server dodjeljuje parametre nekom hostu koji transportni protokol koristi?
 118. UDP
 119. 2. Navedite primjer jednog zapisa u ARP kešu i napišite naredbu kojom se briše ARP keš sa
 120. računara (Windows)?
 121. arp-a
 122. IP_MAC 125.0.5.63_ FA.3A.45.18.BC.87
 123. 3. Na koji način možete provjeriti za koliko ICMP poruke stižu do hosta 20.12.12.21?
 124. ping 20.12.12.21
 125. 4. Navedite bar četri Internet servisa koji koriste nepouzdani TCP/IP transportni protokol:
 126. DNS, RIP, NFS, SNMP, video i audio konferencije, video streaming, internet telefoniranje, internet igre
 127. 5. Navesti primjer jednog socket-a:
 128. 147.55.68.77:TCP:80
 129. 6. Kako ćete saznati IP adresu hosta čije je domensko ime mo.cg.ac.yu, a koristite računar povezan
 130. na Internet i ima WXP OS?
 131. ping mo.cg.ac.yu
 132. 7. Kada kao adresu unesete www.krstarica.com vaš browser će sledećim redosledom razrešavati tu
 133. adresu:
 134. provjera svog imena, provjera fajla host, upit ka NS serveru, broadcast na fizičku mrežu, host not found
 135. 8. Nabrojte 6 Internet servisa i pripadajućih aplikativnih protokola TCP/IP sloja
 136. IRC FTP TELNET HTTP SMTP POP3
 137. IRC FTP TELNET WEB Email Email
 138. 9. Može li se ARP tabela iskoristiti za realizaciju VPN-a?
 139. Da, ali je to nezaštićen VPN
 140. 10. Kako može da se inicijalizuje NAT tabela?
 141. Ručno, na osnovu odlazećih IP datagrama, na osnovu dolazećih domenskih imena
 142. 11. Ako korisnik stud1 želi da, pomoću browsera, sa WEB servera ispit.cg.yu pročita fajl spisak.html
 143. iz direktorijuma doc kako izgleda URL, odnosno šta će unijeti u polje predviđeno za web adresu:
 144. http://stud1:@ispit.cg.yu/doc/spisak.html
 145. 12. Koji od navedenih standarda zahtijeva autorizaciju korisnika pri preuzimanju mail-a?
 146. POP3, IMAP4
 147. 13. Navesti tri Email servera i tri Email klijenta?
 148. Posfix, SendMail, qmail
 149. Microsoft Outlook, Outlook Express, Eudora
 150. 14. Koji protokol se koristi za rad na udaljenom računaru ili terminalski rad?
 151. TELNET port 23
 152. 15. Kojom naredbom se ostvaruje loopback ili provjerava instaliranje TCP/IP-a na hostu?
 153. ping 127.0.0.1 Grupa 2
 154. 1. Koji transportni protokol TCP/IP steak se koristi pri razrješavanju MAC adrese hosta iz njegove IP
 155. adrese?
 156. ARP
 157. 2. Da li se može saznati MAC adresa hosta 195.66.123.1 koji nije u vašoj fizičkoj mreži i kako?
 158. Ne
 159. 3. Na koji način možete provjeriti kojom putanjom i koliko usmjerivača će proći vaš IP datagram do
 160. hosta 200.12.12.211?
 161. tracert 200.12.12.211
 162. 4. Navedite bar 4 Internet servisa koji koriste pouzdani TCP/IP transportni protokol:
 163. DNS, Telnet, HTTP, FTP, SMTP
 164. 5. Kojom naredbom ćete ustanoviti da li i koji procesi na vašem računaru koriste određene
 165. portove:
 166. nestat -a(-n)
 167. 6. Šta je osim.cg.yu?
 168. Ne može se zaključiti iz naziva
 169. 7. Koji je najjeftiniji način kreiranja korporacijske WAN mreže ili povezivanja dvije LAN mreže
 170. (imaju mogućnost pristupa Internetu)?
 171. VPN
 172. 8. Na hostu sa IP adresom 10.66.16.21 je podignut web server. Da li se ovom serveru može
 173. pristupiti sa Interneta ako je fizička mreža u kojoj se nalazi povezana sa Internetom?
 174. Da, ako se na gateway-u koristi dinamički NAT
 175. 9. Navesti tri WEB servera i tri WEB browser-a?
 176. Apache, Microsoft, Google
 177. Internet Explorer, Mozzila Firefox, Opera
 178. 10. Ako želite da pomoću browsera, sa WEB servera ispit.cg.yu koji osluškuje na TCP portu 899
 179. pročitajte fajl spisak.html kako izgleda URL, odnosno šta ćete unijeti u polje predviđeno za web
 180. adresu:
 181. http://@ispit.cg.yu:899/spisak.html
 182. 11. Koji od navedenih standarda definiše format multimedijalnih mail poruka?
 183. MIME
 184. 12. Kada koristite WEB Smail koju klijentski aplikaciju koristite za čitanje maila, a koji protokol, na
 185. aplikativnom nivou TCP/IP steaka, ona koristi?
 186. Outlook Express POP3
 187. 13. Koji protokol se koristi za prenos fajlova preko Interneta? Koji su djelovi tog protokola i koje
 188. portove koristite?
 189. FTP Protocol interpreter (21), Data Transfer Protocol (20)
 190. 14. Nabrojte nivoe zaštite privatnosti korporacijske mreže i podataka od napada na Internetu:
 191. Firewall, zaštita servera, zaštita radnih stanica
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top