DawidJaroslawski

JS Zadania

Apr 11th, 2021
508
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Wartość bezwzględna
 2. function W_BEZWZGLEDNA(liczba)
 3. {
 4.     if(liczba<0)
 5.         {
 6.             return liczba * -1;
 7.         }
 8.     else
 9.         {
 10.             return liczba;
 11.         }
 12. }
 13. document.write(W_BEZWZGLEDNA(-8) + '<br>');
 14. document.write(W_BEZWZGLEDNA(8) + '<br>');
 15. document.write(W_BEZWZGLEDNA(-16) + '<br>');
 16. document.write(W_BEZWZGLEDNA(16) + '<br>');
 17. document.write(W_BEZWZGLEDNA(-24) + '<br>');
 18. document.write(W_BEZWZGLEDNA(24) + '<br>');
 19.  
 20. //Czy parzysta
 21. function CZY_PARZYSTA(liczba)
 22. {
 23.     if(liczba%2==0)
 24.         {
 25.             return true;
 26.         }
 27.     else
 28.         {
 29.             return false;
 30.         }
 31. }
 32. document.write("Czy licza jest parzysta"+'<br>');
 33. document.write(CZY_PARZYSTA(2)+"=2"+'<br>');
 34. document.write(CZY_PARZYSTA(7)+"=7"+'<br>');
 35. document.write(CZY_PARZYSTA(10)+"=10"+'<br>');
 36. document.write(CZY_PARZYSTA(11)+"=11"+'<br>');
 37.  
 38. //Szlaczek
 39. function SZLACZEK(dlugosc,znak)
 40. {
 41.     for(let dlugosc_szlaczka=1;dlugosc_szlaczka<=dlugosc;dlugosc_szlaczka++)
 42.     {
 43.         document.write(znak);
 44.     }
 45. }
 46. SZLACZEK(80,'<>')
 47. document.write('<br>');
 48. SZLACZEK(80,'-^')
 49. document.write('<br>');
 50. SZLACZEK(80,'^v')
 51. document.write('<br>');
 52.  
 53. //Podzielność
 54. let a=parseInt(prompt("Podaj ilu cyfrowe liczby Cię interesują: "));
 55. let b=parseInt(prompt("Podaj przez co mają być podzielne: "));
 56.  
 57. function PODZIELNOSC(ile_cyfr, dzielnik)
 58. {
 59.     var x=Math.pow(10,ile_cyfr)/10;
 60.     var y=x*10-1;
 61.      document.write('Twoje liczby to: ');
 62. for(x; x<=y; x++)
 63.     {
 64.  
 65.         if(x%dzielnik==0)
 66.             {
 67.                 document.write(x+", ");
 68.             }
 69.     }
 70. }
 71. PODZIELNOSC(a,b);
RAW Paste Data