SHARE
TWEET

Formularz SMTP

a guest Apr 27th, 2018 228 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. formularz.php
 2.  
 3. <!DOCTYPE HTML>
 4. <html>
 5.  
 6. <head>
 7.     <title>Whitelist - ProjectRP.pl</title>
 8.     <meta charset="utf-8" />
 9.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no" />
 10.     <!--[if lte IE 8]><script src="assets/js/ie/html5shiv.js"></script><![endif]-->
 11.     <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.10/css/all.css" integrity="sha384-+d0P83n9kaQMCwj8F4RJB66tzIwOKmrdb46+porD/OvrJ+37WqIM7UoBtwHO6Nlg" crossorigin="anonymous">
 12.     <link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css" />
 13.     <!--[if lte IE 8]><link rel="stylesheet" href="assets/css/ie8.css" /><![endif]-->
 14.     <!--[if lte IE 9]><link rel="stylesheet" href="assets/css/ie9.css" /><![endif]-->
 15. </head>
 16.  
 17. <body>
 18.  
 19.     <!-- Navigation -->
 20.     <nav id="nav">
 21.         <ul>
 22.             <li><a href="">Forum</a></li>
 23.             <li><a href="">Whitelist</a></li>
 24.             <li><a href="faq.html">FAQ</a></li>
 25.         </ul>
 26.     </nav>
 27.  
 28.     <!-- Header -->
 29.     <header id="header">
 30.         <h1>Whitelist</h1>
 31.         <p>Aby dołączyć na serwer, musisz wypełnić formularz.</p>
 32.     </header>
 33.  
 34.     <!-- Signup Form -->
 35.     <form id="signup-form" method="POST" action="PHPMailer/send.php">
 36.         <div class="row">
 37.             <input type="text" name="nick" id="nick" placeholder="Twój nick z Discord" required="required"/>
 38.             <input type="number" name="age" id="age" placeholder="Twój wiek" min="0" max="99" required="required"/>
 39.             <input type="text" name="name" id="name" placeholder="Twoje imię i nazwisko" required="required"/>
 40.             <input type="email" name="email" id="email" placeholder="Adres e-mail" required="required"/>
 41.         </div>
 42.         <div class="row">
 43.             <label for="aboutMe">Napisz coś o sobie:</label>
 44.             <textarea name="aboutMe" id="aboutMe" required="required"></textarea>
 45.         </div>
 46.         <div class="row">
 47.             <label for="aboutChar">Napisz coś o swojej postaci:</label>
 48.             <textarea name="aboutChar" id="aboutChar" required="required"></textarea>            
 49.         </div>
 50.         <div class="row">
 51.             <input type="radio" name="accept" id="accept" required="required"><label for="accept">Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych</label><br>
 52.             <input type="submit" value="Zapisz się" />
 53.         </div>
 54.     </form>
 55.  
 56.     <!-- Footer -->
 57.     <footer id="footer">
 58.         <ul class="icons">
 59.             <li><a href="#" class="icon"><i class="fab fa-facebook"></i><span class="label">Twitter</span></a></li>
 60.             <li><a href="#" class="icon"><i class="fab fa-youtube"></i><span class="label">Instagram</span></a></li>
 61.             <li><a href="#" class="icon"><i class="fab fa-discord"></i><span class="label">Discord</span></a></li>
 62.         </ul>
 63.         <ul class="copyright">
 64.             <li>&copy; ProjectRP.pl - Polski serwer RP</li>
 65.         </ul>
 66.     </footer>
 67.  
 68.     <!-- Scripts -->
 69.     <!--[if lte IE 8]><script src="assets/js/ie/respond.min.js"></script><![endif]-->
 70.     <script src="assets/js/main.js"></script>
 71.  
 72. </body>
 73.  
 74. </html>
 75.  
 76. send.php
 77.  
 78. <?php
 79. if(!$_POST) exit;
 80. if (!defined("PHP_EOL")) define("PHP_EOL", "\r\n");
 81.  
 82. // Poniżej przypisywanie do naszych zmiennych, danych otrzymanych z formularza
 83. $nick     = $_POST['nick'];
 84. $age    = $_POST['age'];
 85. $name   = $_POST['name'];
 86. $email  = $_POST['email'];
 87. $aboutMe = $_POST['aboutMe'];
 88. $aboutChar   = $_POST['aboutChar'];
 89.  
 90. // Sprawdzanie wprowadzonych danych:
 91. if(trim($nick) == '') {
 92.     echo '<div class="error_message">Uwaga! Prosimy o podanie nicku.</div>';
 93.     exit();
 94. } else if(trim($aboutMe) == '') {
 95.     echo '<div class="error_message">Uwaga. Prosimy o podanie poprawnego adresu email.</div>';
 96.     exit();
 97. } else if(trim($aboutChar) == '') {
 98.     echo '<div class="error_message">Uwaga. Prosimy o podanie numeru telefonu.</div>';
 99.     exit();
 100. }
 101.  
 102. if(trim($verify) != '') {
 103.     echo '<div class="error_message">Uwaga. Numer weryfikacyjny jest niepoprawny.</div>';
 104.     exit();
 105. }
 106.  
 107. if(get_magic_quotes_gpc()) {
 108.     $comments = stripslashes($comments);
 109. }
 110.  
 111. $msg = "Ktoś kontaktuje się z Tobą za pośrednictwem formularza na stronie.<br />
 112. Treść wiadomości: <br />
 113. \"$comments\"<br /><br />;
 114.  
 115.  
 116.  
 117.  
 118. $mail = new PHPMailer;
 119.  
 120. /* GLOBALNA KONFIGURACJA PHPMailera */
 121. $mail->isSMTP();                /* Okreslamy ze bedziemy wysylac za pomoca SMTP */
 122. $mail->Host = 'mail24.mydevil.net';         /* Pojdamy adres serwera - mozna go znalezc w dokumentacji swojego dostawcy poczty */
 123. $mail->SMTPAuth = true;             /* Uruchomienie autoryzację smtp */
 124. $mail->Username = 'kontakt@projectrp.pl';   /* Login do poczty */
 125. $mail->Password = '';           /* Haslo do poczty */
 126. $mail->SMTPSecure = 'tls';          /* Włączamy szyfrowanie tls, można ustawić również ssl - możliwości poczty powinny być dostępne w dokumentacji dostawcy */
 127. $mail->Port = 587;              /* Port po którym skrypt ma się łączyć z kontem, przy tls jest to zazwyczaj 587, przy ssl 465 - może to się jednak różnić w zależności od dostawcy poczty */
 128. $mail->CharSet = "UTF-8";                       /* Ustawienie kodowania wiadomości na UTF-8 */
 129.  
 130. /* PRAMETRY KONKRETNEGO MAILA: */
 131. $mail->From = 'kontakt@projectrp.pl';       /* Adres nadawcy maila, bardzo dobra praktyka jest stosowanie adresu za pomoca ktorego logujemy sie do SMTP */
 132. $mail->FromName = 'Formularz';          /* Nazwa nadawcy */
 133.  
 134. /* Dostępne są również funkcje takie jak $mail->addCC czy $mail->addBCC */
 135.  
 136. $mail->isHTML(true);                /* Jeżeli chcemy wysłać wiadomość w formacie HTML */
 137.  
 138. $mail->Subject = 'Osoba ' . $name . ' kontaktuje się z Tobą za pomocą formularza ze strony.';
 139. $mail->Body    = $msg;
 140.  
 141. if(!$mail->send()) {                /* Jeżeli podczas wysyłki wystąpi błąd: */
 142.    
 143.     echo 'Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości! Błąd: ' . $mail->ErrorInfo;
 144.    
 145. } else {                    /* Jeżeli jest OK */
 146.    
 147.     echo "<fieldset>";
 148.     echo "<div id='success_page'>";
 149.     echo "<h1>Wiadomość została wysłana pomyślnie.</h1>";
 150.     echo "</div>";
 151.     echo "</fieldset>";
 152.    
 153. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top