Guest User

Untitled

a guest
Dec 9th, 2018
84
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ; zamiana z 10 na 16 ------------------------------------------------------------------
 2. ;zamiana z systemu 10 na 16
 3. ; w tym bloku kodu programu rejestr CL pelni role licznika przesuniecia
 4. ;logicznego wartosci liczby, rejestr CH jest ogolnym licznikiem petli
 5. ;natomiast si jest wskazaniem pozycji w lancuchu tekstu ktory ma byc zmieniony
 6. ;przygotowanie rejestrow
 7. ;=======================================================================================
 8.  
 9.     xor cl,cl; zerowanie przesuniecia logicznego
 10.     mov ch,3; ustaw licznik na 3
 11.     mov si,3; ustaw index na 3
 12. hexa:
 13.     mov ax,suma;
 14.     shr ax,cl; przesuniecie rejestru ax o cl miejsc w prawo =>AX:=AX/(2^CL)
 15.     and ax,1111b; maska ktora zeruje czesc liczby wieksza od 15
 16.     cmp al,9; porownanie liczby z 9
 17.     ja litery; jesli liczba > 9 to skocz do etykiety litery
 18.     add al,30h; w przeciwnym wypadku do liczby dodaj kod ASCII znaku '0'
 19. dalej_hexa:
 20.     lea bx,liczba16; w rejestrze bx jest offset zmiennej liczba16;
 21.     mov ds:[bx+si],al; przekazanie znaku do zmiennej lancuchowej
 22.     cmp ch,0; porownaj licznik z 0
 23.     je end_hexa; jesli licznik = 0 to wyjdz z petli
 24.     dec si; si:=si-1;
 25.     dec ch; zmniejsz licznik o 1;
 26.     add cl,4; zwieksz wartosc przesuniecia 0 4
 27.     jmp hexa; nastepna iteracja
 28. litery:
 29.     sub al,10; od liczby odejmnij 10;
 30.     add al,'A'; do liczby dodaj kod ASCII znaku 'A'
 31.     jmp dalej_hexa; skocz do etykiety
 32. end_hexa:
 33.     mov al,'H'; w AL umiesc kod znaku 'H'
 34.     lea bx,liczba16; w rejestrze bx jest offset zmiennej liczba16;
 35.     mov ds:[bx+4],al; przekazanie znaku do zmiennej lancuchowej
RAW Paste Data