daily pastebin goal
1%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 21st, 2019 60 in 1 day
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3.  
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     /*0******/
 8.     {
 9.        
 10.         std::string first; // Tworzenie pustego stringa
 11.         std::string second("Napis"); // Tworzenie stringa + inicjalizacja
 12.         std::string third({ 'a' }); // Argumentem konstruktora może być lista inicjalizatorów
 13.     }
 14.     /*1******/
 15.     { //kopiowanie treści za pomocą operatora =
 16.        
 17.         second = first;
 18.  
 19.         std::cout<< first <<std::endl;
 20.     }
 21.     /*2******/
 22.     { //Dodawanie stringów
 23.        
 24.         std::string sciezka("katalogA/");
 25.         std::string nazwa_pliku("wspolczynniki.txt");
 26.         std::string dluga_nazwa;
 27.  
 28.         dluga_nazwa = sciezka + nazwa_pliku;
 29.         std::cout << dluga_nazwa << std::endl;
 30.     }
 31.     /*3******/
 32.     { //Dodawanie C-stringów
 33.        
 34.         std::string zlepek("nazwa");
 35.         std::string b(".ext");
 36.  
 37.         zlepek = zlepek + b;
 38.         zlepek += b;
 39.  
 40.         zlepek += 'M'; //"nazwa.ext123M".
 41.         zlepek += { 'a', 'c' };  // "nazwa.ext123Mac"
 42.    
 43.     }
 44.     /*4******/
 45.     {
 46.    
 47.         std::string*wsk1 = nullptr;
 48.         std::string a("xyz");
 49.         wsk1 = &a;
 50.         std::cout << *wsk1 << std::endl;
 51.         *wsk1 = "aaa";
 52.         std::cout << *wsk1 << std::endl;
 53.    
 54.     }
 55.     /*5******/
 56.     { //Funkcje size() oraz length() sprawdza długosć stringa
 57.        
 58.         std::string spiewak("Jan Kiepura");
 59.         std::cout << spiewak.size() << std::endl;
 60.         std::cout << spiewak.length() << std::endl;
 61.    
 62.     }
 63.     /*6******/
 64.     {// sprawdza czy string jest pusty
 65.    
 66.         std::string nic;
 67.         if (nic.empty()) std::cout << "nic jest na razie pusty" << std::endl;
 68.        
 69.     }
 70.     /*7******/
 71.     { // sprawdz jak długi może być string
 72.  
 73.         std::string fourth;
 74.         std::cout << fourth.max_size();
 75.  
 76.     }
 77.     /*8******/
 78.     { // Rezerwacja  conajmiej X  miejsca w obiekcie klasy string
 79.    
 80.         std::string poemat;
 81.         poemat.reserve(100);
 82.    
 83.     }
 84.     /*9******/
 85.     { // sprawdzamy jaki obszar został zarezerwowany dla danego obiektu
 86.    
 87.         double i{ 0 };
 88.         std::string second("Napis");
 89.         i = second.capacity();
 90.         std::cout << i;
 91.    
 92.     }
 93.     /*10******/
 94.     { // rezerwacja długości stringa
 95.        
 96.         std::string peleton;
 97.         peleton.resize(20);
 98.         std::cout << peleton.length();
 99.  
 100.     }
 101.     /*11*****/
 102.     { // zmiana długosci oraz znaków
 103.    
 104.         std::string a("ABC");
 105.         a.resize(7, 'x');
 106.         std::cout << "string a >" << a << "< ma długość " << a.length() << std::endl;
 107.     }
 108.     /*12*****/
 109.     { // kasowanie  zawartości stringa
 110.    
 111.         std::string a("ABCQWERTYUIOP");
 112.         std::cout << a;
 113.         a.clear;
 114.  
 115.     }
 116.     /*13*****/
 117.     {// odczytanie znaku za pomocą [ ] oraz at()
 118.    
 119.         std::string wyd("Kallimach");
 120.         std::cout << wyd[1] << std::endl;
 121.         std::cout << wyd.at(1) << std::endl;
 122.    
 123.     }
 124.     /*14*****/
 125.     {// zapis, zamiana nowej wartości
 126.    
 127.         std::string a{ "aa" };
 128.         std::cout << "Przed zmiana a= " << a << std::endl;
 129.         a[0] = 'z';
 130.         a.at(1) = 'z';
 131.         std::cout << "po zmianie a= " << a << std::endl;
 132.    
 133.     }
 134.     /*15*****/
 135.     { // Funkcja front oraz back
 136.    
 137.         //Funkcja front udostępnia nam referencję do początkowego znaku stringu.
 138.         std::string a("a1234567a");
 139.         std::cout << "string a= " << a << std::endl;
 140.  
 141.         a.front() = 'P';
 142.         std::cout << " Funkcja front: " << a << std::endl;
 143.         //Funkcja back udostępnia nam referencję do ostatniego znaku stringu.
 144.         a.back() = 'P';
 145.         std::cout << " Funkcja back: " << a << std::endl;
 146.    
 147.     }
 148.     /*16*****/
 149.     {// Dodawanie liczby do stringa
 150.         int liczba{ 1 };
 151.         std::string nowy("aaa");
 152.         std::cout << "Zawartość stringu nowy przed operacja: " << nowy << std::endl;
 153.         nowy += std::to_string(liczba);
 154.         std::cout << "Zawartość stringu nowy po zmianie: " << nowy << std::endl;
 155.     }
 156.     /*17*****/
 157.     {//Jak wczytać liczbę ze stringu ?
 158.  
 159.         int a { 1 };
 160.         std::string tekst{ "24"};
 161.         int liczba = std::stoi(tekst); // zamiana tekstu na wartość liczbową
 162.  
 163.         std::cout << "String tekst: " << tekst << std::endl;
 164.         std::cout << "Liczba: " << liczba << std::endl;
 165.  
 166.     }
 167.     /*18*****/
 168.     { //substr(x,y); Wyszukuje dany fragment stringu x (od miejsca) y (ilość miejsc)
 169.  
 170.         std::string nazwa_pliku("detektor_A12.txt");
 171.         std::string sam_symbol;
 172.         std::cout << "Sam string: " << nazwa_pliku << std::endl;
 173.         sam_symbol = nazwa_pliku.substr(9, 3);
 174.         std::cout << "Efekt to: " << sam_symbol << std::endl;
 175.     }
 176.     /*19*****/
 177.     {   // funkcja erase() oraz pop_back()
 178.    
 179.     //string& erase(size_t pozycja = 0, size_t ile_znaków = npos); 1
 180.     //void pop_back();
 181.         std::string c("1234567890");
 182.         std::string m("abc");
 183.         c.erase(5, 5); // Usunięcie od 5 znaków pięciu znaków
 184.         c.erase(); // usunięcie wszystch znaków
 185.         m.pop_back();// usunięcie ostatniego znaku
 186.  
 187.     }
 188.     /*20*****/
 189.     {
 190.         // Szukanie dane fragmętu Stringa od zadanego miejsca
 191.     //size_t find(const char * zadany_C_string , size_t odkąd_zacząć = 0) const;
 192.         std::string liscik;
 193.         size_t pozycja;
 194.         pozycja = liscik.find("zamach");
 195.         if (pozycja != std::string::npos)
 196.  
 197.         {
 198.             std::cout << "Terrorystyczne słowo na pozycji " << pozycja << std::endl;
 199.         }
 200.  
 201.         else
 202.  
 203.         {
 204.             std::cout << "Podejrzanej grupy znakow nie ma " << std::endl;
 205.         }
 206.  
 207.    
 208.     }
 209.     /*21*****/
 210.     {
 211.     // Szukanie jednego strina za pomocą drugiego
 212.     //size_t find(const string& wzór , size_t odk¹d_zacz¹æ = 0) const noexcept;
 213.         std::string liscik("Aby rzucić beretem, trzeba wykonać zamach prawa reka");
 214.         std::string grozne_slowo("zamach");
 215.         size_t pozycja;
 216.        
 217.         if (pozycja = liscik.find(grozne_slowo))
 218.  
 219.         {
 220.             std::cout << "Terrorystyczne slowo na pozycji " << pozycja << std::endl;
 221.         }
 222.  
 223.         else
 224.  
 225.         {
 226.             std::cout << "Podejrzanej grupy znakow nie ma " << std::endl;
 227.         }
 228.     }
 229.     /*22*****/
 230.     { // Zmiana zwartości dwóch obiektów stringow
 231.        
 232.         std::string ofiara("Desdemona");
 233.         std::string bestia("Otello");
 234.         std::cout << "Przed zamiana ofiara: " << ofiara << ", bestia: " << bestia << std::endl;
 235.         ofiara.swap(bestia);
 236.         std::cout << "Po zamianie ofiara: " << ofiara << ", bestia: " << bestia << std::endl;
 237.         std::swap(ofiara, bestia);
 238.         std::cout << "Po drugiej zamianie ofiara: " << ofiara << ", bestia: " << bestia << std::endl;
 239.  
 240.     }
 241.  
 242.  
 243. std::cin.ignore();
 244. std::cin.get();
 245. return 0;
 246.  
 247. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top