Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

23/4/2014

a guest May 11th, 2014 187 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Bắt đầu sự kiện mùa xuân :
 2. Tên của sự kiện: "Thủy phi cơ, xuất kích!"
 3. Chỉ số LOS (Tầm nhìn) cao sẽ giúp tăng khả năng gặp boss.Nên sử dụng thủy phi cơ, AV, CVL, CV.
 4. Sẽ có mốc tính bonus LOS riêng tùy theo level HQ của người chơi.
 5. Mỗi map sẽ có một thanh hp boss. HP boss sẽ không tự hồi theo thời gian.
 6. Nhạc nền mới.
 7. Có 4 tàu mới trong đó:
 8. 1 tàu khu trục mới sẽ được thêm vào (Amatsukaze)
 9. 1 tàu tuần dương mới, (unoffical) có thể là Sakawa, người chị em cuối cùng của lớp Agano.
 10. 1 tàu thuộc class mới.Tàu này sẽ kiếm được ở những map cuối event.
 11. Tone, Chikuma, và Bismarck sẽ có remodel đặc biệt. Để thực hiện nâng cấp này, cần 1 vật phẩm là "bản thiết kế" được mua trong cửa hàng mới với giá là 4 "Huy Chương" .
 12. Có thể kiếm "Huy Chương" trong map Event.
 13. Cách thức hoạt động mới của giai đoạn trinh sát:
 14. Tăng hiệu quả trong giai đoạn không chiến/thả tor nếu do thám thành công.
 15. Sẽ có bonus đặc biệt từ thủy phi cơ do thám trong phase Nã pháo​.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top