SHARE
TWEET

ParaMethoxy

a guest Oct 20th, 2014 5,721 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. DOCUMENT GELDIG IN BELGIE NEDERLAND UITGEZONDERD
 2.  
 3. Waarschuwing, dit document is alleen wettelijk in Belgie. In Nederland geld de zelfde censuurwet als in China, Rusland en Noord Korea. U mag deze pagina niet vanuit Nederland bezoeken. Als u dit doet bent u in overtreding van de geheime wetgeving voortvloeiende uit de schaduw wetgeving voortvloeiende uit Paragraaf 11 van de Nederlandse grondwet, De Wet Daargelaten Uitzonderingen. In Nederland is het verboden om te praten over politie die mensen doodschiet of vermoord, dit omdat de Politie en overheid het monopolie heeft op moord zonder wettelijke toestemming. U mag deze pagina niet vanuit Nederland bezoeken.
 4.  
 5. De lijst met overleden jongeren is zo groot dat ik toch dringend verzoek onderzoek te doen naar wat er nu eigenlijk in die troep zit. Kijk dan toch jongeren van nog geen 16 tot minder dan 29 jaar, duizenden overleden en het is geen XTC. Zie toxicologie code.
 6.  
 7. http://i60.tinypic.com/15frua8.jpg
 8.  
 9. Redactie, ik verzoek u dit bericht op te slaan en door te sturen naar J de K. te Zeist, deze zaak heeft reeds op uw forum gestaan, mijn verzoek is het te lezen en u mag het gerust laten staan. Of weghalen. Begrijp dat Peter R De Vries niet meer actief is en dus niets kan doen voor deze zaak.
 10.  
 11. Geachte Heer J. De K., ik zal eerst de officieele lezing geven en vervolgens zeggen wat de feiten zijn inzake het overlijden van uw dochter. Als u blijft lezen zult u begrijpen dat juist omdat B zo gezond was is overleden, maar daarvoor zult u moeten lezen wat er wetenschappelijk technisch gezien is gebeurd.
 12.  
 13. De officieele lezing:
 14.  
 15. De dood van de 28 jarige politiemedewerkster B de K. uit Zeist, die in november 2001 overleed groeit uit tot een omvangrijk corruptie schandaal in meerdere politie korpsen.
 16.  
 17. Meer dan 4 politie agenten zijn inmiddels op non actief gesteld wegens handel in of gebruik van stimulerende middelen zoals speed, cocaïne en XTC. Het drugs gebruik kwam aan het licht doordat B de K. in de vroege ochtend van zondag 11 november overleed. Uit sectie bleek dat B de K. een fatale dosis van de harddrug XTC in haar lichaam had. Hiernaast kwam een andere collega van B in coma omdat ze een zware overdosis had binnengekregen.
 18.  
 19. Drie dagen later werden er 2 vrouwelijke politie agentes op non actief gesteld van 28 en 34 jaar waaronder de in coma geraakte politie agente. Inmiddels werd er nog eens later een 32 jarige medewerkster district Binnensticht en een 34 jarige medewerker van de Divisie Recherche op non-actief gesteld. Naast disciplinair onderzoek door de Utrechtse korpsleiding is de rijksrecherche bezig met een strafrechtelijk onderzoek.
 20.  
 21. De ouders van B de K. worden hier niet bij betrokken. Integendeel, vader Jan de K. zegt te schreeuwen om antwoorden op talloze vragen. 'ik heb tot op de dag van vandaag geen idee wat er is gebeurd. Het is verschrikkelijk, je staat er mee op en gaat er mee naar bed. Het enige wat we weten is dat ze buiten bewustzijn en in diepe slaap is geraakt. Het openbaar ministerie, de politie en de rijksrecherche vertellen ons niets. Sterker, ons werd indertijd verteld:'Als de rijksrecherche de zaak overneemt, hoort u er niets meer van'.'Maar wij zijn de ouders!', riepen we. Maar dat maakte geen indruk.
 22.  
 23. ok van collega's van B krijgt De K. geen informatie. 'Ik spreek ze wel eens, bijvoorbeeld op de begraafplaats. 'sorry, meneer de K., we hebben zwijgplicht', zeggen ze dan. Maar wij willen weten wat er aan de hand is.'
 24.  
 25. De nu in 2009 zestig jarige de K. begrijpt niets van de dood van B, volgens hem een toonbeeld van gezondheid. Hij weet zeker dat ze is vergiftigd, 'wist ze te veel?'. 'We weten niet waar we heen moeten', B walgde van drugs, was hartstikke zuinig op haar lichaam, sportief, rookte niet. De dokter zei dat ze blaakte van gezondheid. We hebben altijd een goede band gehad, ze kwam drie keer per week bij ons lang'.
 26.  
 27. Einde officieele lezing......
 28.  
 29. Begin feitelijke constateringen. B was helemaal gezond, ze rookte niet, dat betekent dat ze in haar hersenen veel reserves had van Dopamine en Serotonine.
 30. https://nl.wikipedia.org/wiki/Serotonine
 31. https://nl.wikipedia.org/wiki/Dopamine
 32.  
 33. Bij toxicology onderzoek is weliswaar positief bevonden op Estasy, echter Para Methoxy veroorzaakt ook een positief resultaat. En hier zit het probleem. Vergelijkbaar met iemand die pijnstillers als 5 miligram morfine gebruikt en op een vliegveld zoals Australie positief scoort op Heroine. Daarbij is het ook heel vreemd dat Para Methoxy is aangetroffen, dit gebeurt eigenlijk alleen in America. In Nederland is er wel sprake van doden door PMA maar er zijn verschillende soorten. Hier in het Engels uitgelegd.
 34. https://en.wikipedia.org/wiki/Para-Methoxy-N-methylamphetamine
 35. https://en.wikipedia.org/wiki/Para-Methoxy-N-ethylamphetamine
 36. https://en.wikipedia.org/wiki/Para-Methoxyamphetamine
 37.  
 38. De laatste link verwijst naar PMA wat wel weer voorkomt in Nederland. Dit betekent dat als er al sprake zou zijn van een XTC overdosis deze uit Amerika moet zijn gekomen, want het gaat niet om het in Nederland voorkomende PMA. En als u verder leest zult u meer te weten komen.
 39.  
 40. De affaire:
 41. Op schiphol werkt de Koninklijke Nederlandse Militaire Politie. Hiervan zijn enkele afhankelijk van de onderwereld. Dit is eigenlijk altijd al zo geweest. Er sterven veel bolletjes slikkers op schiphol, maar vaak worden deze bolletjes ook onteigend op een speciaal toilet. Soms verdwijnt er wel eens wat. Vanwege hun verslaving doet zo'n KNMP dat eigenlijk tegen zijn wil. Coca is met een normaal salaris niet te bekostigen en alleen weggelegd voor rijken of dit soort wijze. Als u heeft gelezen over een poging tot moord in 2009, welnu die naam is zo'n KNMP. Van bovenaf wordt in de media gezegd dat drugs gebruik niet voorkomt het tegendeel is waar. In Nederland zijn er zo'n 1200 zeer ernstig verslaafde Politie Agenten (KNMP inbegrepen) exclusief normale militairen. Rond de 600 Agenten hebben loonbeslag en feitelijk geen inkomen om van te leven.
 42.  
 43. Nu moet u begrijpen dat drugshandel lucratief is, maar dat moord nog lucratiever is. Soms kan een moord zo 400 duizend op leveren maar meestal schommelt het rond de 3 maandinkomens per moord. Daarom wijs ik u ook op de dood van Agent Frans Nijhoff, en onze smeekbede aan de Minister President voor het opzetten van een speciaal corruptie fonds waarmee Agenten hoe dan ook een inkomen zullen hebben en Agenten die verslaaft zijn worden geholpen.
 44.  
 45. Op onze website vind u dossiers van Agenten die opzettelijk mensen doden en hun bezittingen doorverkopen. Veel van deze Agenten zijn wanhopig verlegen om geld of drugs. En onder invloed kennen ze geen geweten meer.
 46.  
 47. De dood:
 48. Zoals gezegd was uw dochter blakend gezond en had ze dus enorme voorraden Dopamine en Serotinine in haar hersenen opgeslagen. Dat hoort ook zo. En omdat ze niet rookte werd er ook geen kunstmatige stimulatie bevorderd voor vrijgave van Dopamine iets wat Nicotine bijvoorbeeld doet. Dit betekent dat de Para Methoxy omdat het een Mono Amine Oxidase Remmer is, er al bij een zeer  geringe hoeveelheid Para Methoxy een kettingreactie (Cascadereactie) op gang is gekomen in de hersenen van B. Als ze had gerookt, zeker als ze bijvoorbeeld een kettingroker was geweest, dan had ze nog kunnen leven, maar u weet wat er met haar collega is gebeurt die wel heeft overleefd. De MAO remmer blokkeert de rem op de vrijgave van Dopamine en Serotonine. Feitelijk was de Para Methoxy dodelijker als Cyanide, en als u de LD50 bestudeert zoals gegeven in de hyperlinks dan zult u het hopelijk begrijpen wat er in haar hersenen is gebeurt. Dopamine regelt het samen met Serotonine en Acetylcholine Sterase onder andere het Parasympathisch zenuwstelsel. Dit betekent dat als eerste het motorisch centrum in haar hersenen is aangetast waardoor spieren niet meer aangestuurt worden, echter dit is de eindfase, waarbij de hersenstam wordt bereikt, de longen niet meer worden aangestuurd (kunstmatig beademen noodzakelijk), en uiteraard het hart zal stoppen. Denk aan parkinson, echter hierbij moet u beslissen of u het volgende wil weten. Stop nu met lezen.
 49. http://nl.wikipedia.org/wiki/Parasympathisch_zenuwstelsel
 50.  
 51.  
 52. **** NIET LEZEN ****
 53. U heeft verder gelezen? Het doet mij verdriet te zeggen dat door de overvloed van Acethylcholine B als het ware verlamd was in haar eigen lichaam maar dat bewustzijn nog lang heeft gefunctioneerd. Ze zal hebben gehoord wat er tegen haar werd gezegd. Ze zal de zelfde pijnen hebben gevoeld als mensen die pijn hebben bij een Zenuwgif. Ze was dus locked-in alhoewel deze fase afhankelijk is van de dosering Para Methoxy.
 54. http://nl.wikipedia.org/wiki/Locked-in-syndroom
 55.  
 56.  
 57.  
 58. **** VERDER LEZEN ****
 59. Ze had dus middelen moeten hebben die ook worden gebruikt bij zenuwgas aanvallen. Waaronder Atropine, Kunstmatige Beademing, en het belangrijkste de hart long machine. Echter weet dat als ze had overleeft B in vegatieve toestand op zijn best was geraakt. Nu heb ik persoonlijk mensen uit coma zien komen, en ook uit vegatieve toestand. Helaas moet je van te voren weten wat er precies aan de hand is en iedereen denkt of dacht aan Ecstasy. Echter kan je Ecstasy ook bij een gezond persoon niet overdoseren tenzij er opzettelijk sprake is van zelfmoord. Een uitzondering is het drinken van bijvoorbeeld 4 liter water in een half uur.
 60.  
 61. Conclusie: De Amerikaanse variant van Para Methoxy is in zeer geringe dosering de doodsoorzaak naar alle aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Alle betrapte betrokken Agenten zijn heden nog werkzaam of overgeplaatst, sommige hebben nu een zeer hoge functie en zijn in een positie dat ze de Kingpin van de Bovenwereld zijn geworden. Deze fuctionarissen beslissen wie er leeft en sterft. B wist te veel, die conclusie mag verbonden worden aan het feit dat het geen gewone Para Methoxy was. En nogmaals als ze drugsgebruiker was geweest dan had ze nog geleefd vanwege het bij drugsgebruikers gebrek van Dopamine en Serotinine alhoewel zelfs een zware kettingroker het had kunnen overleven omdat roken eveneens de Dopamine uitput.
 62.  
 63. We adviseren de overheid nogmaals voor het opstellen van een speciaal corruptie fonds voor verslaafde Agenten, en Agenten met geld problemen. De overheid kan beter erkennen dat er een zeer ernstig probleem is, echter het is al te laat. Bijgevoegd heb ik een kleine lijst met overleden mensen.
 64.  
 65. U heeft mij 2 keer gebeld, weet echter dat alle systemen zijn voorzien van Comverse, mijn naam zal binnenkort aan onderstaande kleine lijst worden toegevoegd.
 66. http://www.youtube.com/watch?v=-9g2Bg1nJ6I
 67.  
 68. Hoogachtend, [ONBEKEND], Interne Zaken.
 69.  
 70. De lijst bevat getallen zoals 17,20,29 dat is leeftijd van overlijden, de lijst bevat sectie rapport code.
 71.  
 72. uitgebreid · beknopt
 73. [Stil is...o:)]
 74. Stil is...o:)­
 75. 25
 76. overleden: 31 mei 2012
 77. [F]
 78. [Donnie Darko |BTR|]
 79. Donnie Darko |BTR|
 80. ♂ 29
 81. overleden: 21 oktober 2013
 82. Groningen
 83. [F]
 84. [Spartol]
 85. Spartol
 86. ♂ 20
 87. overleden: 5 december 2011
 88. Heerde
 89. [Liza]
 90. Liza
 91. overleden: 17 mei 2014
 92. Amstelveen
 93. [F]
 94. [Dwaalkoetje]
 95. Dwaalkoetje
 96. overleden
 97. [F]
 98. Herr Leder
 99. ♂ 27
 100. overleden: 29 maart 2014
 101. Hilvarenbeek
 102. [F]
 103. [Fuck The System!]
 104. Fuck The System!
 105. overleden: 13 april 2014
 106. [F]
 107. [r0xiieY]
 108. r0xiieY
 109. ♀ 23
 110. overleden: 26 maart 2014
 111. Delft
 112. [slipsnifter]
 113. slipsnifter
 114. ♂ 25
 115. overleden: 10 december 2012
 116. Dordrecht
 117. [Ray-NL]
 118. Ray-NL
 119. overleden: 2 januari 2014
 120. [F]
 121. [Sanne!:lol:]
 122. Sanne!:lol:­
 123. ♀ 24
 124. overleden: 8 februari 2014
 125. [F]
 126. [badeendje1969]
 127. badeendje1969
 128. ♀ 43
 129. overleden: 25 april 2013
 130. [F]
 131. [[SFwR]BJ0R/\/-YOUR-PERSONAL-DISORDER]
 132. [SFwR]BJ0R/\/-YOUR-PERSONAL-DISORDER
 133. ♂ 29
 134. overleden: 22 oktober 2013
 135. Raalte
 136. [Joey S]
 137. Joey S
 138. ♂ 24
 139. overleden: 14 september 2013
 140. Ede
 141. [F]
 142. [terreurpoes]
 143. terreurpoes
 144. overleden
 145. Wervik
 146. [Wennepen67]
 147. Wennepen67
 148. ♀ 46
 149. overleden: 21 september 2013
 150. Almere
 151. [Dodo_]
 152. Dodo_
 153. ♂ 24
 154. overleden: 14 augustus 2013
 155. Delft
 156. [Vleugels]
 157. Vleugels
 158. overleden: 2 augustus 2013
 159. Amsterdam
 160. [markHC]
 161. markHC
 162. ♂ 19
 163. overleden: 30 juni 2013
 164. Anna Paulowna
 165. [[Hietepie] De Pepperie]
 166. [Hietepie] De Pepperie
 167. ♂ 22
 168. overleden: 6 juli 2013
 169. Zutphen
 170. [F]
 171. [* Aatieee *]
 172. * Aatieee *
 173. ♀ 23
 174. overleden: 4 juni 2013
 175. Oegstgeest
 176. [F]
 177. [(F)Prisjj loves haar man (F)]
 178. (F)­Prisjj loves haar man (F)­
 179. ♀ 17
 180. overleden: 27 mei 2010
 181. Zoetermeer
 182. [Scooter]
 183. Scooter
 184. ♂ 46
 185. overleden: 9 februari 2013
 186. Weesp
 187. [lady mosquito]
 188. lady mosquito
 189. ♀ 45
 190. overleden: 30 januari 2013
 191. [Lars M]
 192. Lars M
 193. overleden: 7 april 2013
 194. [F]
 195. dekker1990
 196. ♂ 20
 197. overleden: 30 mei 2010
 198. Vriezenveen
 199. [eefje2401]
 200. eefje2401
 201. overleden: 5 februari 2013
 202. [F]
 203. [(J)oyceke89]
 204. (J)oyceke89
 205. ♀ 18
 206. overleden: 7 juli 2007
 207. Dommelen
 208. [Daboytommy]
 209. Daboytommy
 210. ♂ 36
 211. overleden: 24 februari 2013
 212. [[MKM-020]dutch gabber style]
 213. [MKM-020]dutch gabber style
 214. overleden: 17 januari 2013
 215. Amsterdam
 216. [-=013=--=Kale Tabbert H4L =-=n.a.b.f.o=-]
 217. -=013=--=Kale Tabbert H4L =-=n.a.b.f.o=-
 218. overleden: 14 december 2012
 219. Oisterwijk
 220. [Mr. Nyhuis.]
 221. Mr. Nyhuis.
 222. ♂ 22
 223. overleden: 8 oktober 2010
 224. Zuid-Afrika
 225. [F]
 226. [-allart-]
 227. -allart-
 228. overleden: 18 oktober 2012
 229. wonders
 230. ♂ 39
 231. overleden: 24 oktober 2012
 232. Rosmalen
 233. [((NTS))ZaamslagGabber((NTS)Tjapa TeRrEuR]
 234. ((NTS))ZaamslagGabber((NTS)Tjapa TeRrEuR
 235. ♂ 25
 236. overleden: 4 september 2012
 237. Zaamslag
 238. [DJ Rampage]
 239. DJ Rampage
 240. ♂ 31
 241. overleden: 2 september 2012
 242. Almere
 243. [F]
 244. [jean67]
 245. jean67
 246. overleden: 25 augustus 2012
 247. [The Desolate One ;)]
 248. The Desolate One ;)­
 249. ♂ 25
 250. overleden: 20 juni 2010
 251. Uithoorn
 252. david_1972
 253. ♂ 39
 254. overleden: 25 februari 2012
 255. IJmuiden
 256. Jazzper
 257. ♂ 21
 258. overleden: 12 april 2012
 259. Eijsden
 260. [tho-masd]
 261. tho-masd
 262. 22
 263. overleden: 17 juni 2012
 264. [F]
 265. [Marcel Gieskes]
 266. Marcel Gieskes
 267. overleden
 268. Amstelveen
 269. [Suckerss ;]
 270. Suckerss ;
 271. ♀ 21
 272. overleden: 22 mei 2012
 273. Emmen
 274. mocram73
 275. ♂ 38
 276. overleden: 16 mei 2012
 277. Hoorn
 278. [:vaag:Kleine]
 279. :vaag:­Kleine
 280. ♂ 23
 281. overleden: 4 mei 2012
 282. Velserbroek
 283. [F]
 284. [Los Lobos]
 285. Los Lobos
 286. ♂ 45
 287. overleden: 8 april 2012
 288. Hoogeveen
 289. [F]
 290. Tensestyle
 291. ♂ 33
 292. overleden: 8 maart 2012
 293. Werkendam
 294. [~MooNtJuH~]
 295. ~MooNtJuH~
 296. ♀ 24
 297. overleden: 12 maart 2012
 298. Heerhugowaard
 299. [! ! ! ! ! Jacob! ! ! ! ! :lol:]
 300. ! ! ! ! ! Jacob! ! ! ! ! :lol:­
 301. ♂ 51
 302. overleden: 28 februari 2012
 303. [Jron]
 304. Jron
 305. ♂ 19
 306. overleden: 4 november 2011
 307. Veghel
 308. [Robin73]
 309. Robin73
 310. 38
 311. overleden: 2 januari 2012
 312. Veldhoven
 313. [Jeff Phrase]
 314. Jeff Phrase
 315. overleden: 12 februari 2012
 316. Eindhoven
 317. [F]
 318. [bally01]
 319. bally01
 320. ♂ 29
 321. overleden: 9 februari 2012
 322. Drunen
 323. [:harry: Stefan...]
 324. :harry:­ Stefan...
 325. 24
 326. overleden: 2 februari 2012
 327. [Glennhoofd]
 328. Glennhoofd
 329. ♂ 26
 330. overleden: 23 januari 2012
 331. Hengelo
 332. [F]
 333. [M to the OOTJE™]
 334. M to the OOTJE™
 335. ♀ 27
 336. overleden: 18 januari 2012
 337. [F]
 338. [TEMMINK]
 339. TEMMINK
 340. ♂ 28
 341. overleden: 7 januari 2012
 342. Almelo
 343. [F]
 344. [Antikatabool!]
 345. Antikatabool!
 346. ♂ 39
 347. overleden: 27 oktober 2011
 348. calimero1991
 349. ♂ 20
 350. overleden: 18 december 2011
 351. Tilburg
 352. [(k)nasty(k)]
 353. (k)­nasty(k)­
 354. overleden: 18 december 2011
 355. Goes
 356. [F]
 357. [Thematrixxx]
 358. Thematrixxx
 359. ♂ 49
 360. overleden: 26 oktober 2011
 361. Hierden
 362. [F]
 363. [Pablo Escobar....]
 364. Pablo Escobar....
 365. ♂ 24
 366. overleden: 6 oktober 2011
 367. Steenbergen
 368. [F]
 369. [Toot#1]
 370. Toot#1
 371. ♂ 25
 372. overleden: 22 mei 2010
 373. Echt
 374. [F]
 375. [Robbert91]
 376. Robbert91
 377. ♂ 20
 378. overleden: 25 september 2011
 379. Maaskantje
 380. [DJ Raven]
 381. DJ Raven
 382. overleden: 13 september 2011
 383. [P__cilla]
 384. P__cilla
 385. ♀ 26
 386. overleden: 14 september 2011
 387. Amsterdam
 388. [F]
 389. [hessus]
 390. hessus
 391. ♂ 26
 392. overleden: 18 augustus 2011
 393. Spijkenisse
 394. [sweet_linda]
 395. sweet_linda
 396. overleden
 397. Meppel
 398. [klaafff]
 399. klaafff
 400. overleden: 17 juni 2011
 401. [F]
 402. [{Egg's-tc*57*}]
 403. {Egg's-tc*57*}
 404. ♂ 21
 405. overleden: 22 juni 2011
 406. Beverwijk
 407. [Babipangang]
 408. Babipangang
 409. ♂ 37
 410. overleden: 14 april 2011
 411. Rockanje
 412. [Diaantje 30]
 413. Diaantje 30
 414. ♀ 30
 415. overleden: 21 maart 2010
 416. Borne
 417. [F]
 418. [-Kevst@R-]
 419. -Kevst@R-
 420. ♂ 24
 421. overleden: 27 april 2011
 422. Hilversum
 423. [F]
 424. [redtown]
 425. redtown
 426. ♂ 35
 427. overleden: 22 mei 2011
 428. Ulft
 429. [:bier: TerrorNL :bier:]
 430. :bier:­ TerrorNL :bier:­
 431. ♂ 29
 432. overleden: 20 mei 2011
 433. Ammerzoden
 434. hardcore terroriste
 435. ♀ 23
 436. overleden: 10 mei 2011
 437. Leeuwarden
 438. [F]
 439. *DE KALE*
 440. ♂ 28
 441. overleden: 1 december 2010
 442. Venlo
 443. [Dassen :[]
 444. Dassen :[­
 445. overleden: 26 februari 2011
 446. [F]
 447. [.M-M.]
 448. .M-M.
 449. overleden: 29 januari 2011
 450. Dokkum
 451. [Nare Draak]
 452. Nare Draak
 453. ♂ 31
 454. overleden: 30 augustus 2010
 455. Maren-Kessel
 456. [:casper:]
 457. :casper:
 458. ♂ 19
 459. overleden: 12 april 2011
 460. Assendelft
 461. [(kimmie)]
 462. (kimmie)
 463. ♀ 26
 464. overleden: 25 maart 2011
 465. Almelo
 466. [F]
 467. [Space Kees all the way]
 468. Space Kees all the way
 469. ♂ 27
 470. overleden: 10 maart 2011
 471. Alphen aan den Rijn
 472. [F]
 473. Santa Mujer
 474. ♀ 28
 475. overleden: 28 januari 2011
 476. Etten-Leur
 477. [D J]
 478. D J
 479. overleden: 14 januari 2011
 480. [ElsaXi]
 481. ElsaXi
 482. 47
 483. overleden: 17 februari 2011
 484. Rotterdam
 485. cornelisrns
 486. ♂ 25
 487. overleden: 11 februari 2011
 488. Rijssen
 489. B@KKER
 490. ♂ 27
 491. overleden: 22 januari 2011
 492. Apeldoorn
 493. [[HC] Kees~jan [NL]]
 494. [HC] Kees~jan [NL]
 495. ♂ 17
 496. overleden: 1 januari 2011
 497. Tolbert
 498. [:p Alwin :p]
 499. :p­ Alwin :p­
 500. ♂ 23
 501. overleden: 25 december 2010
 502. Doezum
 503. [F]
 504. [Shunshine]
 505. Shunshine
 506. ♀ 23
 507. overleden: 12 december 2010
 508. modelfotograaf
 509. ♂ 51
 510. overleden: 2 november 2010
 511. Groningen
 512. [Caramelboy]
 513. Caramelboy
 514. ♂ 21
 515. overleden: 14 november 2010
 516. Groningen
 517. [F]
 518. [Jeffreeehh]
 519. Jeffreeehh
 520. ♂ 20
 521. overleden: 31 oktober 2010
 522. Zaandam
 523. [F]
 524. Tereurboy
 525. ♂ 25
 526. overleden: 15 oktober 2010
 527. Laren
 528. galluzzo art
 529. ♂ 35
 530. overleden: 2 oktober 2010
 531. Nijmegen
 532. [Flower73]
 533. Flower73
 534. overleden: 29 september 2010
 535. Mythology-X
 536. ♂ 28
 537. overleden: 18 december 2009
 538. [nightmare on westerhaar]
 539. nightmare on westerhaar
 540. overleden: 5 september 2010
 541. Westerhaar-Vriezenveensewijk
 542. [BLOX]
 543. BLOX
 544. ♂ 31
 545. overleden: 3 juli 2010
 546. Steenwijk
 547. * Makropoulos *
 548. ♂ 26
 549. overleden: 22 september 2010
 550. Nijmegen
 551. [_ROUL]
 552. _ROUL
 553. ♂ 19
 554. overleden: 18 september 2010
 555. Roermond
 556. [F]
 557. [infuZion]
 558. infuZion
 559. overleden: 23 augustus 2010
 560. Zolder
 561. [nancé..]
 562. nancé..
 563. ♀ 19
 564. overleden: 10 augustus 2010
 565. Parrega
 566. [[CSR]__--_X-Razor_--__[CSR]]
 567. [CSR]__--_X-Razor_--__[CSR]
 568. ♂ 22
 569. overleden: 11 september 2010
 570. Joure
 571. [F]
 572. Joost kuul
 573. ♂ 25
 574. overleden: 8 september 2010
 575. Steenbergen
 576. [F]
 577. [Henri70]
 578. Henri70
 579. ♂ 39
 580. overleden: 24 augustus 2010
 581. Eindhoven
 582. [F]
 583. [Haagse-ChickY]
 584. Haagse-ChickY
 585. overleden: 25 juni 2009
 586. [F]
 587. [$toll¥]
 588. $toll¥
 589. ♂ 19
 590. overleden: 30 juli 2010
 591. Steenbergen
 592. [F]
 593. [GL3NNy ;)]
 594. GL3NNy ;)­
 595. 20
 596. overleden: 4 juli 2010
 597. Weert
 598. GSi style
 599. overleden: 4 juli 2010
 600. Weert
 601. [mystic2]
 602. mystic2
 603. ♂ 25
 604. overleden: 12 juni 2010
 605. Hoogerheide
 606. [F]
 607. rikke tikkie terror
 608. ♂ 26
 609. overleden: 2 juni 2010
 610. Bolsward
 611. [F]
 612. [Sabrina Ananda]
 613. Sabrina Ananda
 614. overleden: 1 juli 2010
 615. Hemelum
 616. paussie
 617. ♂ 23
 618. overleden: 7 mei 2010
 619. Alkmaar
 620. [Chann(F)]
 621. Chann(F)­
 622. 22
 623. overleden: 6 mei 2010
 624. Hoorn
 625. [F]
 626. [GewoonVon]
 627. GewoonVon
 628. overleden: 8 juni 2010
 629. [Lovelii bitchjj 8o|]
 630. Lovelii bitchjj 8o|
 631. overleden: 2 oktober 2009
 632. Giessenburg
 633. [F]
 634. OMAR23
 635. ♂ 24
 636. overleden: 9 juni 2009
 637. Arnhem
 638. [CTRL.Chaos]
 639. CTRL.Chaos
 640. ♂ 24
 641. overleden: 8 mei 2010
 642. Aalter
 643. [F]
 644. [JE_MOEDER]
 645. JE_MOEDER
 646. ♂ 29
 647. overleden: 10 mei 2010
 648. Westerhaar-Vriezenveensewijk
 649. [AATkk]
 650. AATkk
 651. ♂ 20
 652. overleden: 1 mei 2010
 653. Opijnen
 654. [Trilling]
 655. Trilling
 656. ♂ 28
 657. overleden: 26 mei 2009
 658. Alphen aan den Rijn
 659. [F]
 660. [bambam 2]
 661. bambam 2
 662. ♂ 43
 663. overleden: 13 april 2010
 664. Nijmegen
 665. [F]
 666. xPsych0x
 667. ♂ 18
 668. overleden: 7 april 2010
 669. Groot-Ammers
 670. [r-o0binn]
 671. r-o0binn
 672. ♂ 20
 673. overleden: 11 april 2010
 674. Hoorn
 675. [F]
 676. [Beuker]
 677. Beuker
 678. ♂ 28
 679. overleden: 7 juni 2009
 680. Amsterdam
 681. [F]
 682. [HaJee]
 683. HaJee
 684. ♂ 25
 685. overleden: 8 januari 2009
 686. Drogeham
 687. [m@@rtje]
 688. m@@rtje
 689. overleden: 9 april 2010
 690. Reuver
 691. [F]
 692. [stampwaus]
 693. stampwaus
 694. ♂ 21
 695. overleden: 1 april 2010
 696. Nijmegen
 697. [F]
 698. [Loeth]
 699. Loeth
 700. ♂ 19
 701. overleden: 12 maart 2010
 702. Schijndel
 703. [:bounce:Bartje:mixje:]
 704. :bounce:­Bartje:mixje:­
 705. ♂ 18
 706. overleden: 20 maart 2010
 707. Marrum
 708. [F]
 709. [sla'tje]
 710. sla'tje
 711. ♂ 31
 712. overleden: 15 maart 2010
 713. Rotterdam
 714. [F]
 715. [ZiNo RaNgEr.Be(is heen gegaan op 27-02-2]
 716. ZiNo RaNgEr.Be(is heen gegaan op 27-02-2
 717. 28
 718. overleden: 27 februari 2010
 719. Westmalle
 720. ["[ Buitelaar ]"]
 721. "[ Buitelaar ]"
 722. ♂ 22
 723. overleden: 7 maart 2010
 724. Groesbeek
 725. [F]
 726. [INS@NE JERM@IN]
 727. INS@NE JERM@IN
 728. ♂ 25
 729. overleden: 2 januari 2010
 730. Wolvega
 731. [De Brain]
 732. De Brain
 733. ♂ 24
 734. overleden: 21 januari 2010
 735. 's-Hertogenbosch
 736. holland is gvdmme de hardste
 737. ♂ 22
 738. overleden: 18 januari 2010
 739. Philippine
 740. [y v e t.]
 741. y v e t.
 742. ♀ 15
 743. overleden: 9 januari 2010
 744. Heythuysen
 745. [Axzell]
 746. Axzell
 747. overleden: 7 januari 2010
 748. Gouda
 749. [F]
 750. [(BST)Snaas]
 751. (BST)Snaas
 752. ♂ 100
 753. overleden: 26 december 2009
 754. Haelen
 755. [F]
 756. [Op zon en feestdagen]
 757. Op zon en feestdagen
 758. overleden: 21 december 2009
 759. Ouderkerk aan de Amstel
 760. [F]
 761. [**-Miissy-Sweet-**]
 762. **-Miissy-Sweet-**
 763. ♀ 20
 764. overleden: 27 november 2009
 765. Roelofarendsveen
 766. [Sjoerd,:D]
 767. Sjoerd,:D­
 768. ♂ 14
 769. overleden: 1 augustus 2008
 770. Stiens
 771. [Adria^nus]
 772. Adria^nus
 773. ♂ 28
 774. overleden: 5 november 2009
 775. Oudkarspel
 776. [Ha†sikideeeee ™ :vaag:]
 777. Ha†sikideeeee ™ :vaag:­
 778. ♂ 21
 779. overleden: 31 oktober 2009
 780. Slochteren
 781. [F]
 782. [scotel]
 783. scotel
 784. ♂ 26
 785. overleden: 23 oktober 2009
 786. Oostzaan
 787. [F]
 788. [(k)Mellesam(k)]
 789. (k)­Mellesam(k)­
 790. overleden: 19 oktober 2009
 791. [F]
 792. [timmuhh alleen in vlaanderen]
 793. timmuhh alleen in vlaanderen
 794. 28
 795. overleden: 20 oktober 2009
 796. [F]
 797. [ThijmeNL]
 798. ThijmeNL
 799. ♂ 21
 800. overleden: 13 oktober 2009
 801. Gaanderen
 802. [pimpieboy]
 803. pimpieboy
 804. ♂ 26
 805. overleden: 11 oktober 2009
 806. Nevele
 807. [Broeky(L)Nienke]
 808. Broeky(L)­Nienke
 809. overleden: 23 augustus 2008
 810. Bergentheim
 811. [giovanni_R.I.P._]
 812. giovanni_R.I.P._
 813. ♂ 22
 814. overleden: 9 september 2009
 815. Groot-Gelmen
 816. [F]
 817. RiCkDiCkEzZzZzZz
 818. ♂ 25
 819. overleden: 27 september 2009
 820. Nieuwegein
 821. [Jennifer.X]
 822. Jennifer.X
 823. overleden: 26 september 2009
 824. mørk
 825. ♂ 28
 826. overleden: 16 september 2009
 827. Eindhoven
 828. [Ppriscilla]
 829. Ppriscilla
 830. ♀ 18
 831. overleden: 16 september 2009
 832. Oosterhout
 833. lukelukeluke
 834. ♂ 21
 835. overleden: 30 augustus 2009
 836. [F]
 837. [skillzz]
 838. skillzz
 839. 28
 840. overleden: 13 september 2009
 841. Tilburg
 842. -Josyy
 843. ♀ 16
 844. overleden: 9 september 2009
 845. Beneden-Leeuwen
 846. Swilly
 847. overleden
 848. [hc sosmeer]
 849. hc sosmeer
 850. ♂ 19
 851. overleden: 7 september 2009
 852. Nieuw-Vossemeer
 853. [ommen terror japie :xtc: :bier:]
 854. ommen terror japie :xtc:­ :bier:­
 855. ♂ 26
 856. overleden: 13 augustus 2009
 857. Ommen
 858. [F]
 859. [MoNiQuEisintheHoUsE]
 860. MoNiQuEisintheHoUsE
 861. overleden: 27 augustus 2009
 862. -koentje-
 863. ♂ 14
 864. overleden: 10 augustus 2009
 865. Soerendonk
 866. papa pinoo
 867. ♂ 31
 868. overleden: 1 augustus 2009
 869. Workum
 870. [knopper]
 871. knopper
 872. ♂ 19
 873. overleden: 9 augustus 2009
 874. Bilthoven
 875. [-- joeri]
 876. -- joeri
 877. ♂ 17
 878. overleden: 26 juli 2009
 879. Boxtel
 880. [....r0nn13....]
 881. ....r0nn13....
 882. ♂ 30
 883. overleden: 21 juli 2009
 884. Tilburg
 885. [NESMAS]
 886. NESMAS
 887. ♂ 28
 888. overleden: 12 juli 2009
 889. Hellendoorn
 890. [[RAAR] terror opa bas [RAAR]]
 891. [RAAR] terror opa bas [RAAR]
 892. ♂ 37
 893. overleden: 8 oktober 2007
 894. Hillegom
 895. [F]
 896. [Docktergreenthumb]
 897. Docktergreenthumb
 898. ♂ 29
 899. overleden: 7 juli 2009
 900. [F]
 901. [Boomertje]
 902. Boomertje
 903. ♂ 28
 904. overleden: 4 juli 2009
 905. Rotterdam
 906. [Fokko V.]
 907. Fokko V.
 908. ♂ 26
 909. overleden: 4 juli 2009
 910. Leiden
 911. [one_love]
 912. one_love
 913. overleden: 25 juni 2009
 914. [F]
 915. [mellie_ijsbeer]
 916. mellie_ijsbeer
 917. ♀ 18
 918. overleden: 14 juni 2009
 919. Gorinchem
 920. [De Duivel]
 921. De Duivel
 922. overleden: 24 april 2009
 923. Boxmeer
 924. [House Mama]
 925. House Mama
 926. ♀ 52
 927. overleden: 4 mei 2009
 928. Wijchen
 929. [TOMMY 01]
 930. TOMMY 01
 931. ♂ 17
 932. overleden: 15 mei 2009
 933. Hank
 934. [~*sharontjuh*~]
 935. ~*sharontjuh*~
 936. ♀ 20
 937. overleden: 19 mei 2009
 938. [Richard R]
 939. Richard R
 940. ♂ 26
 941. overleden: 12 april 2009
 942. Nijmegen
 943. [Rauz]
 944. Rauz
 945. ♂ 24
 946. overleden: 30 april 2009
 947. Zoetermeer
 948. [F]
 949. [Nov!dius]
 950. Nov!dius
 951. ♂ 26
 952. overleden: 26 april 2009
 953. 's-Gravenpolder
 954. [F]
 955. [:cheer: Muuskeuh ofwat... o:)]
 956. :cheer:­ Muuskeuh ofwat... o:)­
 957. ♀ 22
 958. overleden: 8 april 2009
 959. Voerendaal
 960. [F]
 961. [xPaTtiiey]
 962. xPaTtiiey
 963. ♀ 18
 964. overleden: 10 april 2009
 965. 's-Hertogenbosch
 966. [Hardcore kabouter]
 967. Hardcore kabouter
 968. ♂ 17
 969. overleden: 31 maart 2009
 970. Nederhorst den Berg
 971. [elektrogabber]
 972. elektrogabber
 973. ♂ 19
 974. overleden: 31 maart 2009
 975. Havelte
 976. [[NL] anne89 [NL]]
 977. [NL] anne89 [NL]
 978. ♀ 19
 979. overleden: 31 maart 2009
 980. Havelte
 981. [MayBee]
 982. MayBee
 983. ♀ 37
 984. overleden: 31 maart 2009
 985. Utrecht
 986. [F]
 987. GIZMO1878
 988. ♂ 30
 989. overleden: 16 maart 2009
 990. Leeuwarden
 991. [P-Daddy]
 992. P-Daddy
 993. overleden: 4 februari 2009
 994. Almere
 995. [DJ Dimar]
 996. DJ Dimar
 997. ♂ 36
 998. overleden: 21 maart 2009
 999. Oosterhout
 1000. [F]
 1001. [Betty Boop2505]
 1002. Betty Boop2505
 1003. ♀ 31
 1004. overleden: 21 maart 2008
 1005. [>>...Ángel de la Cogida...<<]
 1006. >>...Ángel de la Cogida...<<
 1007. ♂ 21
 1008. overleden: 1 maart 2009
 1009. Eck en Wiel
 1010. [FlitSSpaaL_iS_GoInG_cRaZy]
 1011. FlitSSpaaL_iS_GoInG_cRaZy
 1012. ♂ 23
 1013. overleden: 18 februari 2009
 1014. firmalistenbedrog
 1015. ♂ 23
 1016. overleden: 13 december 2008
 1017. Beek en Donk
 1018. Xedos
 1019. ♂ 21
 1020. overleden: 18 februari 2009
 1021. [Sammichelle]
 1022. Sammichelle
 1023. ♀ 16
 1024. overleden: 25 januari 2008
 1025. [Bossenoot]
 1026. Bossenoot
 1027. ♂ 23
 1028. overleden: 10 februari 2009
 1029. Bosschenhoofd
 1030. [F]
 1031. [Flex Desaubin]
 1032. Flex Desaubin
 1033. ♂ 30
 1034. overleden: 2 februari 2009
 1035. [F]
 1036. [ivogaatlos]
 1037. ivogaatlos
 1038. ♂ 25
 1039. overleden: 10 januari 2009
 1040. Breda
 1041. [[ahs] DJ evil mind]
 1042. [ahs] DJ evil mind
 1043. ♂ 30
 1044. overleden: 21 april 2007
 1045. Almere
 1046. [F]
 1047. [STOUTWIJFIE:lief:TaRiK]
 1048. STOUTWIJFIE:lief:­TaRiK
 1049. ♀ 21
 1050. overleden: 8 januari 2009
 1051. Papendrecht
 1052. [F]
 1053. [bazzbas]
 1054. bazzbas
 1055. ♂ 24
 1056. overleden: 9 januari 2009
 1057. [F]
 1058. [mvanoss]
 1059. mvanoss
 1060. ♂ 25
 1061. overleden: 28 december 2008
 1062. Geffen
 1063. [demhollander]
 1064. demhollander
 1065. ♂ 25
 1066. overleden: 28 december 2008
 1067. Nuland
 1068. danceroomz
 1069. overleden: 20 oktober 2008
 1070. 's-Hertogenbosch
 1071. [chiel88]
 1072. chiel88
 1073. ♂ 20
 1074. overleden: 28 december 2008
 1075. Den Haag
 1076. [robinl]
 1077. robinl
 1078. overleden: 29 november 2008
 1079. [Gabber-Martijn]
 1080. Gabber-Martijn
 1081. ♂ 19
 1082. overleden: 17 november 2008
 1083. Assendelft
 1084. [Per aspera ad astra]
 1085. Per aspera ad astra
 1086. ♂ 26
 1087. overleden: 17 november 2008
 1088. Gouda
 1089. [F]
 1090. [NL]Dennis[H4L]
 1091. ♂ 21
 1092. overleden: 27 juni 2008
 1093. Uden
 1094. [Cees]
 1095. Cees
 1096. ♂ 50
 1097. overleden: 24 oktober 2008
 1098. Drachten
 1099. [F]
 1100. [jenoos(L)astor]
 1101. jenoos(L)­astor
 1102. overleden: 17 oktober 2008
 1103. Billydjan
 1104. overleden: 9 september 2008
 1105. Nieuw-Bergen
 1106. [Lindasnake]
 1107. Lindasnake
 1108. ♀ 24
 1109. overleden: 11 oktober 2008
 1110. 's-Hertogenbosch
 1111. [F]
 1112. baby boom
 1113. overleden
 1114. Veghel
 1115. [!!RT!!OLOK(syndrome kolo):rot:]
 1116. !!RT!!OLOK(syndrome kolo):rot:­
 1117. ♂ 22
 1118. overleden: 3 augustus 2008
 1119. Roden
 1120. [... Innie.J :sweethug:]
 1121. ... Innie.J :sweethug:­
 1122. ♀ 17
 1123. overleden: 20 september 2008
 1124. Roggel
 1125. [Hardcore.E]
 1126. Hardcore.E
 1127. ♀ 19
 1128. overleden: 18 september 2008
 1129. Harderwijk
 1130. [Yor ressif]
 1131. Yor ressif
 1132. ♂ 29
 1133. overleden: 14 januari 2007
 1134. Apeldoorn
 1135. [:bier::bounce:Kuipers24(F):bier:]
 1136. :bier:­:bounce:­Kuipers24(F)­:bier:­
 1137. ♂ 24
 1138. overleden: 31 augustus 2008
 1139. Groningen
 1140. Limburgsjonk
 1141. ♂ 27
 1142. overleden: 6 september 2008
 1143. Elsloo
 1144. [vangodlos]
 1145. vangodlos
 1146. overleden: 30 juli 2008
 1147. Wehl
 1148. [Wiggerz]
 1149. Wiggerz
 1150. ♂ 21
 1151. overleden: 30 augustus 2008
 1152. Wijk bij Duurstede
 1153. Joesterkoning
 1154. overleden
 1155. Augustinusga
 1156. [F]
 1157. [Ralf .]
 1158. Ralf .
 1159. overleden: 25 augustus 2008
 1160. Schaapbulten
 1161. [moeilijkuuu!!!!]
 1162. moeilijkuuu!!!!
 1163. ♂ 28
 1164. overleden: 15 augustus 2008
 1165. Leeuwarden
 1166. [F]
 1167. [AFCA Amsterdam]
 1168. AFCA Amsterdam
 1169. ♂ 19
 1170. overleden: 8 augustus 2008
 1171. Swannie boy
 1172. ♂ 19
 1173. overleden: 24 juli 2008
 1174. Weert
 1175. [bbacardi]
 1176. bbacardi
 1177. overleden: 8 juli 2008
 1178. Wijk bij Duurstede
 1179. [Fratsze]
 1180. Fratsze
 1181. ♂ 23
 1182. overleden: 22 juni 2008
 1183. Lewedorp
 1184. [La rouge Diable]
 1185. La rouge Diable
 1186. ♂ 27
 1187. overleden: 22 juni 2008
 1188. Almelo
 1189. WILDE
 1190. ♂ 24
 1191. overleden: 8 juli 2008
 1192. Leeuwarden
 1193. [F]
 1194. [ravinggirl]
 1195. ravinggirl
 1196. ♀ 23
 1197. overleden: 27 juni 2008
 1198. Hengelo
 1199. [F]
 1200. [Danny Hardcore]
 1201. Danny Hardcore
 1202. ♂ 29
 1203. overleden: 5 juli 2008
 1204. Zoetermeer
 1205. [Thezz]
 1206. Thezz
 1207. overleden: 25 mei 2006
 1208. [F]
 1209. [PsychoDominator]
 1210. PsychoDominator
 1211. ♂ 22
 1212. overleden: 5 juni 2008
 1213. [pitbull vld]
 1214. pitbull vld
 1215. ♂ 31
 1216. overleden: 10 juni 2008
 1217. Rotterdam
 1218. [The Wizzart]
 1219. The Wizzart
 1220. ♂ 21
 1221. overleden: 4 april 2008
 1222. Geldrop
 1223. [golf3-vr6-tuning]
 1224. golf3-vr6-tuning
 1225. ♂ 21
 1226. overleden: 10 december 2007
 1227. Borssele
 1228. [Zanussi-Power]
 1229. Zanussi-Power
 1230. ♂ 20
 1231. overleden: 20 april 2008
 1232. Blijham
 1233. [.R.O.N.]
 1234. .R.O.N.
 1235. ♂ 24
 1236. overleden: 20 april 2007
 1237. Dinteloord
 1238. [F]
 1239. [syllie :bounce:]
 1240. syllie :bounce:­
 1241. ♀ 25
 1242. overleden: 4 maart 2008
 1243. Amersfoort
 1244. [F]
 1245. [**geke**]
 1246. **geke**
 1247. ♀ 54
 1248. overleden: 2 maart 2008
 1249. Makkum
 1250. HIGHLANDER (L)­ AMY
 1251. ♂ 20
 1252. overleden: 20 september 2007
 1253. Vroomshoop
 1254. [[M]aSchaa_]
 1255. [M]aSchaa_
 1256. ♀ 16
 1257. overleden: 7 maart 2008
 1258. [Denn-Man]
 1259. Denn-Man
 1260. ♂ 30
 1261. overleden: 10 maart 2008
 1262. Zeist
 1263. [Tink*]
 1264. Tink*
 1265. ♀ 22
 1266. overleden: 3 maart 2008
 1267. [DemonSquad]
 1268. DemonSquad
 1269. overleden: 3 maart 2008
 1270. [F]
 1271. [Dj Bino]
 1272. Dj Bino
 1273. ♂ 21
 1274. overleden: 15 oktober 2006
 1275. Ouwster-Nijega
 1276. [ladysilvah]
 1277. ladysilvah
 1278. overleden: 23 november 2007
 1279. Deventer
 1280. [Batman]
 1281. Batman
 1282. overleden: 8 februari 2008
 1283. Dordrecht
 1284. [F]
 1285. --xx--KimmY--xx--
 1286. overleden
 1287. [Kwak]
 1288. Kwak
 1289. ♂ 23
 1290. overleden: 5 februari 2008
 1291. Polsbroek
 1292. [F]
 1293. [tielenaer]
 1294. tielenaer
 1295. ♂ 30
 1296. overleden: 1 februari 2008
 1297. Tiel
 1298. [NL]<HOOLIGAN>[NL]
 1299. ♂ 20
 1300. overleden: 3 september 2007
 1301. Oldebroek
 1302. [Skele-Wezep]
 1303. Skele-Wezep
 1304. ♂ 22
 1305. overleden: 21 januari 2008
 1306. Wezep
 1307. [F]
 1308. [bollejan]
 1309. bollejan
 1310. ♂ 29
 1311. overleden: 5 januari 2008
 1312. Coevorden
 1313. [Angelina(L)]
 1314. Angelina(L)­
 1315. ♀ 16
 1316. overleden: 20 juli 2007
 1317. Bosschenhoofd
 1318. [Mr. Niceguy]
 1319. Mr. Niceguy
 1320. ♂ 22
 1321. overleden: 12 januari 2008
 1322. IJlst
 1323. [F]
 1324. [gabbertje1989]
 1325. gabbertje1989
 1326. overleden
 1327. Hendrik-Ido-Ambacht
 1328. [goodfellas]
 1329. goodfellas
 1330. ♂ 18
 1331. overleden: 13 december 2007
 1332. Herpt
 1333. [F]
 1334. Lonsdale_Thijs
 1335. ♂ 23
 1336. overleden: 10 oktober 2007
 1337. Holten
 1338. [speaker-breaker]
 1339. speaker-breaker
 1340. overleden: 11 augustus 2007
 1341. [Terrorhead]
 1342. Terrorhead
 1343. overleden
 1344. [(L)~Roosie~]
 1345. (L)­~Roosie~
 1346. overleden
 1347. Lisse
 1348. [roelina]
 1349. roelina
 1350. overleden
 1351. Leeuwarden
 1352. [F]
 1353. smuidra
 1354. ♀ 20
 1355. overleden: 20 november 2007
 1356. Purmerend
 1357. [F]
 1358. [Suusje :cheer:]
 1359. Suusje :cheer:­
 1360. ♀ 20
 1361. overleden: 21 november 2007
 1362. Emmen
 1363. [PIMP uit IRAK]
 1364. PIMP uit IRAK
 1365. overleden
 1366. Horst
 1367. [NL_....._NL]
 1368. NL_....._NL
 1369. overleden
 1370. Helmond
 1371. [Sm@rtie84]
 1372. Sm@rtie84
 1373. overleden
 1374. Heerhugowaard
 1375. [F]
 1376. Buhh :honger:­
 1377. overleden
 1378. Heerlen
 1379. [The Herminator]
 1380. The Herminator
 1381. overleden
 1382. Culemborg
 1383. [F]
 1384. [L!st!]
 1385. L!st!
 1386. overleden: 6 oktober 2007
 1387. Den Helder
 1388. [z0owieJ*]
 1389. z0owieJ*
 1390. ♀ 16
 1391. overleden: 29 september 2007
 1392. Hooge Zwaluwe
 1393. [kath,,(K)]
 1394. kath,,(K)­
 1395. overleden: 24 september 2007
 1396. Sneek
 1397. [F]
 1398. [Partyfotograaf-Ramon]
 1399. Partyfotograaf-Ramon
 1400. ♂ 35
 1401. overleden: 1 augustus 2007
 1402. Amsterdam
 1403. [(K)Nise(K)]
 1404. (K)­Nise(K)­
 1405. ♀ 19
 1406. overleden: 17 september 2007
 1407. Wijdewormer
 1408. [DJ DAVE]
 1409. DJ DAVE
 1410. ♂ 26
 1411. overleden: 16 juli 2007
 1412. Ridderkerk
 1413. [=Rocky=]
 1414. =Rocky=
 1415. ♂ 19
 1416. overleden: 9 september 2007
 1417. Langeweg
 1418. [F]
 1419. [mx Pollmees#15]
 1420. mx Pollmees#15
 1421. ♂ 18
 1422. overleden: 16 augustus 2007
 1423. Schijndel
 1424. [Mr.Jones]
 1425. Mr.Jones
 1426. ♂ 30
 1427. overleden: 18 augustus 2007
 1428. Steenwijk
 1429. [DH-Martin.L-DH]
 1430. DH-Martin.L-DH
 1431. overleden
 1432. Den Haag
 1433. [HARDCORE!!! 4 EVER!!!!]
 1434. HARDCORE!!! 4 EVER!!!!
 1435. overleden
 1436. Zuidlaren
 1437. [F]
 1438. [***Marcy***]
 1439. ***Marcy***
 1440. 28
 1441. overleden: 25 juli 2007
 1442. Den Haag
 1443. [F]
 1444. [GH@NZ]
 1445. GH@NZ
 1446. overleden
 1447. Horst
 1448. Jumpstyle1987
 1449. overleden
 1450. Fijnaart
 1451. hardcorezonnetje
 1452. overleden
 1453. Ermelo
 1454. [:xtc:[NL] Harold [NL]:xtc:]
 1455. :xtc:­[NL] Harold [NL]:xtc:­
 1456. ♂ 16
 1457. overleden: 1 augustus 2007
 1458. Putten
 1459. [supadupajaw]
 1460. supadupajaw
 1461. overleden: 12 augustus 2007
 1462. [(L) Carola (L)]
 1463. (L)­ Carola (L)­
 1464. ♀ 31
 1465. overleden: 8 augustus 2007
 1466. Veenendaal
 1467. [F]
 1468. [kalebas13]
 1469. kalebas13
 1470. overleden
 1471. Haarlem
 1472. [F]
 1473. [Gabbana Girl...(k)]
 1474. Gabbana Girl...(k)­
 1475. overleden
 1476. [ka@smeisJUH]
 1477. ka@smeisJUH
 1478. ♀ 22
 1479. overleden: 24 juli 2007
 1480. Sint Annaland
 1481. [(K)CHICA(K)]
 1482. (K)­CHICA(K)­
 1483. overleden
 1484. Boskoop
 1485. [D_aantje*]
 1486. D_aantje*
 1487. overleden: 5 juni 2007
 1488. Nuenen
 1489. [Het Stuiterjoggie;p]
 1490. Het Stuiterjoggie;p­
 1491. ♂ 16
 1492. overleden: 26 november 2006
 1493. Mariaparochie
 1494. [F]
 1495. [nance_1984]
 1496. nance_1984
 1497. overleden
 1498. Hoogkarspel
 1499. [F]
 1500. dj wimpy
 1501. ♂ 28
 1502. overleden: 26 juni 2007
 1503. Surhuisterveen
 1504. foxi.>
 1505. overleden
 1506. Hapert
 1507. [F]
 1508. [PaRtY GuRl]
 1509. PaRtY GuRl
 1510. overleden
 1511. Ridderkerk
 1512. [F]
 1513. [Kim - NL - Hardcore]
 1514. Kim - NL - Hardcore
 1515. ♀ 14
 1516. overleden: 27 maart 2007
 1517. Neede
 1518. [iloontje07]
 1519. iloontje07
 1520. ♀ 17
 1521. overleden: 6 juli 2007
 1522. Nieuwegein
 1523. Wageninger
 1524. overleden
 1525. Wageningen
 1526. Jizzle Bizzle
 1527. ♂ 24
 1528. overleden: 16 juni 2007
 1529. Beegden
 1530. [lisa,jb]
 1531. lisa,jb
 1532. ♀ 25
 1533. overleden: 15 juni 2007
 1534. Beegden
 1535. Hifi369
 1536. ♂ 27
 1537. overleden: 9 juni 2007
 1538. Groningen
 1539. [F]
 1540. [de ENIGE goeiste]
 1541. de ENIGE goeiste
 1542. ♂ 36
 1543. overleden: 24 maart 2007
 1544. Amsterdam
 1545. [klaver]
 1546. klaver
 1547. ♂ 25
 1548. overleden: 2 mei 2007
 1549. Dronten
 1550. [F]
 1551. [DJ HeNRGy]
 1552. DJ HeNRGy
 1553. ♂ 28
 1554. overleden: 31 mei 2007
 1555. Kerkdriel
 1556. [D'Je$ka (l)]
 1557. D'Je$ka (l)­
 1558. ♀ 21
 1559. overleden: 17 mei 2007
 1560. Amstelveen
 1561. [F]
 1562. [Bakkertje]
 1563. Bakkertje
 1564. ♂ 19
 1565. overleden: 25 mei 2007
 1566. Wormerveer
 1567. Lukiee
 1568. overleden
 1569. Nederweert
 1570. [passie!!!]
 1571. passie!!!
 1572. overleden
 1573. Purmerend
 1574. [:xtc:SkyFucker^_@U.K**!:xtc:]
 1575. :xtc:­SkyFucker^_@U.K**!:xtc:­
 1576. overleden
 1577. [ScantraXX RecordZ]
 1578. ScantraXX RecordZ
 1579. overleden
 1580. Kesteren
 1581. [[NL]Hardcore I'ts My Life, I'ts My Style]
 1582. [NL]Hardcore I'ts My Life, I'ts My Style
 1583. overleden
 1584. [rooie hannes]
 1585. rooie hannes
 1586. overleden
 1587. Den Ham
 1588. [Joenes]
 1589. Joenes
 1590. overleden
 1591. Emmeloord
 1592. [F]
 1593. [[NL]-OntspoordeTerrorHelga!-[CSR]]
 1594. [NL]-OntspoordeTerrorHelga!-[CSR]
 1595. overleden
 1596. Almere
 1597. && Irene
 1598. overleden
 1599. Dedemsvaart
 1600. Mieske!!!
 1601. ♂ 31
 1602. overleden: 1 april 2007
 1603. Nuenen
 1604. [MENEER LAMBAL(L)SHARLEEN]
 1605. MENEER LAMBAL(L)­SHARLEEN
 1606. ♂ 18
 1607. overleden: 8 januari 2007
 1608. Beesd
 1609. [komt tie dan]
 1610. komt tie dan
 1611. ♂ 21
 1612. overleden: 25 maart 2007
 1613. Emmen
 1614. [arnoldtim]
 1615. arnoldtim
 1616. ♂ 34
 1617. overleden: 18 maart 2007
 1618. Lekkerkerk
 1619. [Omnipresent Bouncingball]
 1620. Omnipresent Bouncingball
 1621. ♂ 66
 1622. overleden: 17 maart 2007
 1623. Oostenrijk
 1624. SuperSkunk
 1625. ♂ 24
 1626. overleden: 6 maart 2007
 1627. Zwolle
 1628. [F]
 1629. [SjonnyXL]
 1630. SjonnyXL
 1631. ♂ 50
 1632. overleden: 7 december 2006
 1633. Swolgen
 1634. [(L)TERRORWOUSIE]
 1635. (L)­TERRORWOUSIE
 1636. ♂ 18
 1637. overleden: 3 februari 2007
 1638. Bennekom
 1639. [[MIchelluh]]
 1640. [MIchelluh]
 1641. ♀ 18
 1642. overleden: 3 maart 2007
 1643. Den Haag
 1644. [HONDA--Tommy--HONDA]
 1645. HONDA--Tommy--HONDA
 1646. ♂ 19
 1647. overleden: 24 februari 2007
 1648. Schoonebeek
 1649. [SUPER L@D@]
 1650. SUPER L@D@
 1651. overleden
 1652. Steenbergen
 1653. [Bigwillem]
 1654. Bigwillem
 1655. overleden
 1656. Naaldwijk
 1657. [//...Joslet[NL]-PoessieTerreur]
 1658. //...Joslet[NL]-PoessieTerreur
 1659. ♀ 19
 1660. overleden: 19 januari 2007
 1661. Heerde
 1662. [arent & tereur B.V hunk]
 1663. arent & tereur B.V hunk
 1664. ♂ 18
 1665. overleden: 12 januari 2007
 1666. Heerde
 1667. [brainCORE TERROR]
 1668. brainCORE TERROR
 1669. ♂ 21
 1670. overleden: 12 januari 2007
 1671. Heerde
 1672. [NERD][-][ERTOG]
 1673. NERD][-][ERTOG
 1674. ♂ 22
 1675. overleden: 12 januari 2007
 1676. Heerde
 1677. [F]
 1678. [valavio]
 1679. valavio
 1680. overleden
 1681. Zwijndrecht
 1682. [F]
 1683. [[PPT]*NEVER STAND ALONE*[PPT]]
 1684. [PPT]*NEVER STAND ALONE*[PPT]
 1685. overleden
 1686. Oosterwolde
 1687. [marcelofhardcore666]
 1688. marcelofhardcore666
 1689. ♂ 25
 1690. overleden: 17 december 2006
 1691. Rucphen
 1692. DeGerrit
 1693. ♂ 20
 1694. overleden: 24 november 2006
 1695. Zundert
 1696. [AaronD GTP O:)]
 1697. AaronD GTP O:)­
 1698. ♂ 22
 1699. overleden: 14 mei 2005
 1700. Uden
 1701. [F]
 1702. [S@mmie]
 1703. S@mmie
 1704. ♀ 22
 1705. overleden: 7 februari 2006
 1706. Hilversum
 1707. [*DoOo..O:)]
 1708. *DoOo..O:)­
 1709. overleden: 26 december 2004
 1710. Diemen
 1711. [F]
 1712. :[HaTe:[­
 1713. overleden: 10 april 2006
 1714. Venlo
 1715. [F]
 1716. [chinatown]
 1717. chinatown
 1718. ♂ 28
 1719. overleden: 22 augustus 2005
 1720. Tiel
 1721. [F]
 1722. T Zal Wel
 1723. overleden: 4 augustus 2005
 1724. [F]
 1725. [Klubbhoofd]
 1726. Klubbhoofd
 1727. ♂ 23
 1728. overleden: 8 september 2006
 1729. Oegstgeest
 1730. Apartman
 1731. ♂ 25
 1732. overleden: 8 februari 2006
 1733. Meppel
 1734. [Lisa geboren 3-2-1982 overleden 7-12-05]
 1735. Lisa geboren 3-2-1982 overleden 7-12-05
 1736. ♀ 23
 1737. overleden: 7 december 2005
 1738. Apeldoorn
 1739. BUSAMAN
 1740. ♂ 24
 1741. overleden: 2 februari 2005
 1742. Valkenswaard
 1743. [so_fresh]
 1744. so_fresh
 1745. ♂ 20
 1746. overleden: 9 december 2005
 1747. Lisserbroek
 1748. [F]
 1749. [wouter (5-8-1983 - 15-11-2006)]
 1750. wouter (5-8-1983 - 15-11-2006)
 1751. ♂ 23
 1752. overleden: 15 november 2006
 1753. Amsterdam
 1754. [ponch]
 1755. ponch
 1756. ♂ 34
 1757. overleden: 28 november 2006
 1758. Amersfoort
 1759. [F]
 1760. miss smiley
 1761. overleden
 1762. Eindhoven
 1763. [My My My ...]
 1764. My My My ...
 1765. overleden
 1766. Beerse
 1767. [De grote kletser]
 1768. De grote kletser
 1769. ♂ 27
 1770. overleden: 26 augustus 2006
 1771. Lemmer
 1772. [D-fect]
 1773. D-fect
 1774. overleden
 1775. Overasselt
 1776. [*Hardc0reBiitch*]
 1777. *Hardc0reBiitch*
 1778. overleden
 1779. Geldrop
 1780. Raar rompje.rompje
 1781. overleden
 1782. Appelscha
 1783. [Joya]
 1784. Joya
 1785. overleden: 1 september 2006
 1786. Breda
 1787. dwaas78
 1788. ♂ 28
 1789. overleden: 1 september 2006
 1790. Weert
 1791. agemoo
 1792. ♂ 22
 1793. overleden: 2 augustus 2006
 1794. Dongen
 1795. [J-cop]
 1796. J-cop
 1797. ♂ 19
 1798. overleden: 25 augustus 2006
 1799. Hoofddorp
 1800. [F]
 1801. nix_hardcore-4-life
 1802. overleden
 1803. Wessem
 1804. H.C SKONNUT
 1805. overleden
 1806. Schoonoord
 1807. [Vivid]
 1808. Vivid
 1809. overleden
 1810. Bavel
 1811. sexylady
 1812. overleden
 1813. Grou
 1814. [Reelee]
 1815. Reelee
 1816. overleden
 1817. Vlijmen
 1818. [!!PLAYBOY!!]
 1819. !!PLAYBOY!!
 1820. overleden
 1821. Weert
 1822. [F]
 1823. [QT-Eefjuh]
 1824. QT-Eefjuh
 1825. ♀ 17
 1826. overleden: 12 juni 2006
 1827. Assen
 1828. BASE-Beuningen
 1829. overleden
 1830. Beuningen
 1831. kindly snoopy
 1832. overleden
 1833. Apeldoorn
 1834. [Armond]
 1835. Armond
 1836. overleden
 1837. [F]
 1838. [Afterburner79]
 1839. Afterburner79
 1840. overleden
 1841. Breda
 1842. [Bami]
 1843. Bami
 1844. ♂ 24
 1845. overleden: 14 april 2006
 1846. Lutjebroek
 1847. [D'S Angels 1000%JSTER]
 1848. D'S Angels 1000%JSTER
 1849. ♀ 27
 1850. overleden: 9 april 2006
 1851. Amsterdam
 1852. Papa Kozzy
 1853. ♂ 26
 1854. overleden: 5 februari 2006
 1855. Veldhoven
 1856. [(V.T.C.)fclonsdale(V.T.C.)]
 1857. (V.T.C.)fclonsdale(V.T.C.)
 1858. overleden
 1859. [F]
 1860. [[FTB] GESTOORDWIJF [FTB] I Rust In Peace]
 1861. [FTB] GESTOORDWIJF [FTB] I Rust In Peace
 1862. overleden
 1863. [Bonjoura]
 1864. Bonjoura
 1865. ♀ 20
 1866. overleden: 27 februari 2004
 1867. Raamsdonksveer
 1868. [F]
 1869. [Doe normaal we zijn al gek genoeg]
 1870. Doe normaal we zijn al gek genoeg
 1871. overleden
 1872. Den Helder
 1873. [Ti3T]
 1874. Ti3T
 1875. overleden
 1876. Sevenum
 1877. [F]
 1878. [<<<BRENDA>>>]
 1879. <<<BRENDA>>>
 1880. overleden
 1881. Wezep
 1882. [F]
 1883. [schneeuw]
 1884. schneeuw
 1885. overleden
 1886. Amsterdam
 1887. [HoUsEkNiE ALiaS gAbbEr mET HaAr]
 1888. HoUsEkNiE ALiaS gAbbEr mET HaAr
 1889. overleden
 1890. Dordrecht
 1891. [F]
 1892. :bounce:­-Angerfist-:bounce:­
 1893. overleden
 1894. Drachten
 1895. [F]
 1896. angenent
 1897. overleden
 1898. Dinxperlo
 1899. [dr. terror:bounce:]
 1900. dr. terror:bounce:­
 1901. overleden
 1902. Leusden
 1903. [Oldskool_ Rules !]
 1904. Oldskool_ Rules !
 1905. overleden
 1906. Doetinchem
 1907. [Bari Bane]
 1908. Bari Bane
 1909. overleden
 1910. Groningen
 1911. [F]
 1912. { AMS } Para pogo pupke { AMS }
 1913. overleden
 1914. Mierlo
 1915. Sex Maniac.......(FrEaKeR4LiFe)
 1916. overleden
 1917. Sint Willebrord
 1918. [leks]
 1919. leks
 1920. overleden
 1921. [F]
 1922. [o:) skuurman :[]
 1923. o:)­ skuurman :[­
 1924. overleden
 1925. Rijssen
 1926. sjeez
 1927. overleden
 1928. Baarn
 1929. [F]
 1930. [hardcore will never die!!!!!!!]
 1931. hardcore will never die!!!!!!!
 1932. overleden
 1933. Vroomshoop
 1934. [wishmaster v\s hjalmar]
 1935. wishmaster v\s hjalmar
 1936. overleden
 1937. Oldeboorn
 1938. [Ruk!!]
 1939. Ruk!!
 1940. overleden
 1941. Schipluiden
 1942. [(6)HaKKuH_An(6)]
 1943. (6)­HaKKuH_An(6)­
 1944. overleden
 1945. Landgraaf
 1946. [F]
 1947. Vjenne - Chasin
 1948. overleden
 1949. Vriezenveen
 1950. [dj roos]
 1951. dj roos
 1952. overleden
 1953. Leeuwarden
 1954. [F]
 1955. [(NL)jeroen-lwd(NL)]
 1956. (NL)jeroen-lwd(NL)
 1957. overleden
 1958. Leeuwarden
 1959. [:@PANTSERVUIST:@]
 1960. :@­PANTSERVUIST:@­
 1961. overleden
 1962. Emmen
 1963. [NL] LIN [NL]
 1964. overleden
 1965. Slagharen
 1966. [!!!Robert Cavalli..!!!]
 1967. !!!Robert Cavalli..!!!
 1968. overleden
 1969. Eindhoven
 1970. [kalekletskop]
 1971. kalekletskop
 1972. overleden
 1973. Nijmegen
 1974. !! W€$tDiJk !!
 1975. overleden
 1976. Hardenberg
 1977. [vollop]
 1978. vollop
 1979. overleden
 1980. Brielle
 1981. Strictly Fun
 1982. overleden
 1983. Uden
 1984. [THE TRIPSTER]
 1985. THE TRIPSTER
 1986. overleden
 1987. Weesp
 1988. [Nieveen Gabber a.k.a Erwin Pot]
 1989. Nieveen Gabber a.k.a Erwin Pot
 1990. overleden
 1991. Gasselternijveen
 1992. [F]
 1993. [Dominique De Rellteef]
 1994. Dominique De Rellteef
 1995. overleden
 1996. Broek in Waterland
 1997. [Shadowblaster]
 1998. Shadowblaster
 1999. overleden
 2000. Heeze
 2001. [Van God Los!!]
 2002. Van God Los!!
 2003. overleden
 2004. Zeewolde
 2005. [terrorhaas]
 2006. terrorhaas
 2007. overleden
 2008. Beverwijk
 2009. kweetnie-meneer KAKTUS CREW
 2010. overleden
 2011. Zaandam
 2012. [F]
 2013. [heavens playground]
 2014. heavens playground
 2015. overleden
 2016. Halle-Heide
 2017. [Deeeej]
 2018. Deeeej
 2019. overleden
 2020. Zutphen
 2021. [pimmetje 4 ever in our hearts!!]
 2022. pimmetje 4 ever in our hearts!!
 2023. overleden
 2024. Schiedam
 2025. [sweetgirl :xtc:]
 2026. sweetgirl :xtc:­
 2027. overleden
 2028. Doetinchem
 2029. -BierManiak-*LocoGabber*
 2030. overleden
 2031. Zoetermeer
 2032. [lonsdale-awolf]
 2033. lonsdale-awolf
 2034. overleden
 2035. Ermelo
 2036. [GLeNn85]
 2037. GLeNn85
 2038. overleden
 2039. Voorburg
 2040. :9­ BrainBlower :9­
 2041. overleden
 2042. Papendrecht
 2043. [Tessa]
 2044. Tessa
 2045. overleden
 2046. Waddinxveen
 2047. [F]
 2048. [Freakazoid]
 2049. Freakazoid
 2050. overleden
 2051. Vlaardingen
 2052. [F]
 2053.  
 2054. U zult systematisch kapot gemaakt worden en vervolgt worden omdat de overheid de mensen die op deze dodenlijst staan dood wilde. De situatie in Nederland is vergelijkbaar met Nazi Duitsland. In de komende 10 jaar zullen zeker 20 duizend jongeren sterven door toedoen van de overheid in Nederland. Maar begrijp het goed, dit is wat de meerderheid van de Nederlandse bevolking -in democratie- heeft besloten. Voor de Nederlandse overheid zijn deze mensen ja jongeren gewoon ongedierte. Zeg maar gewoon zoals de Duitsers zeggen van Ik heb het niet geweten.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top