Advertisement
Guest User

Serkan Engin

a guest
Mar 21st, 2016
505
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Essay Turkse dichter en ex-moslim: “De islam moet verbannen worden”
 2. Door Serkan Engin
 3.  
 4. Ik ben een atheïstische auteur en dichter, die vanaf zijn geboorte 23 jaar lang heeft geleefd als soennitische moslim. Ik woon nog steeds in Turkije, een islamitisch land. Al mijn familieleden en andere verwanten zijn nog steeds moslim. Dit zorgt ervoor dat mijn kritieken makkelijk kunnen beschouwd worden als een inside blik. Ik weet dat de titel van dit artikel assertief kan overkomen, maar ik zal de correctheid van deze titel stap voor stap uitleggen.
 5.  
 6. Wat je eerst en vooral over de islam moet weten is dat je als buitenstaander, niet-moslim of christen, atheïst of boeddhist, Jood of wat dan ook als vogelvrij wordt beschouwd. Alle moslims hebben het “recht” om je te doden, te verkrachten, al je bezittingen te nemen , je land, je geld en noem maar op… Ze halen dit “recht” uit het boek van hun geloof, de koran. Met andere woorden, ze halen dit “recht” uit de kern van hun geloof, de theologie van de islam.
 7.  
 8. Hier zijn een paar voorbeelden van verzen uit de koran:
 9.  
 10. Deze vers uit de koran gaat over “alle niet-moslims”, alle “ketters”- Christenen, boeddhisten, atheïsten, Joden, enz… Zij worden beschreven als “al wie oorlog overweegt tegen Allah en zijn Boodschapper(Mohammed)”
 11.  
 12. Surat Al-Ma’idah (5.33) (de tafel)
 13. http://quran.com/5/33
 14.  
 15. “De vergelding dergenen die oorlog tegen God en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”
 16.  
 17. De volgende vers uit de koran gaat over het doden van mensen die hun geloof in de islam hebben verlaten, de afvalligen:
 18.  
 19. Surat An-Nisa’ (4.89) (De vrouwen)
 20. http://quran.com/4/89
 21.  
 22. “Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van God werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”
 23.  
 24. Kijk naar de huidige situatie in Syrië. Hoe komt het dat islamitische terroristen zo makkelijk Alevieten kunnen doden of Christelijke vrouwen kunnen verkrachten? Dit is omdat ze zich dit “recht” toe kunnen eigenen vanuit hun geloof. Zij geloven bovendien dat zij naar de hemel zullen gaan door deze vandalenacties tegen “buitenstaanders”, diegenen buiten de islam, die niet in dezelfde religieuze tendensen geloven - met andere woorden, tegen diegenen die zij zien als ketters. Sommige moslims zeggen “Maar zij zijn geen echte moslims”. Dat is een grove leugen; het gaat net om de exacte vorm van de echte islam, en dit omdat deze vandalenstreken overeenstemmen met de geboden in de koran. U hebt reeds vaak gehoord dat de islam een “tolerante godsdienst” is. Dit is de grootste leugen die u overal ter wereld kunt horen en deze leugen wordt gebruikt als masker om het werkelijke wrede gelaat van de islam te verbergen.
 25.  
 26. Er is GEEN verschil tussen islam en islamisme. Dit is de grootste fout die de moderne wereld maakt over de islam. Er zijn geen verschillende vormen van islam en islamisme. Ze zijn één en hetzelfde ding en hebben dezelfde inhoud. Deze opdeling is niet meer dan een illusie die wordt gebruikt door moslims om het brutale, hatelijke, onderdrukkende, moordende en genocidale gezicht van de islam te verbergen. Islamitische theologie is gebaseerd op de verzen in de koran en de hadith. Hadith zijn de woorden en de daden van de profeet Mohammed, en alle moslim moeten deze woorden en daden opvolgen als toevoeging aan de geboden in de koran.
 27.  
 28. Zo moet je bijvoorbeeld naar het toilet gaan zoals Mohammed dat deed, je wassen zoals hij dat deed, en “ketterse vrouwen” verkrachten en tot slavinnen maken tijdens een oorlog. Zo moet je de vijand tijdens een oorlog martelen om achter de verstopplaats van zijn verborgen geld te komen. Je “moet” de hand van een dief afhakken zoals Mohammed dat deed, en hem geen gevangenisstraf geven zoals in de moderne wetgeving. Je moet een vrouw die seks had buiten de regels van de islam stenigen, zoals Mohammed deed. Haar partner moet je “slechts” 100 zweepslagen geven. Als je moslim bent, kan je deze personen hun straf nooit kwijtschelden om onze moderne strafwetgeving toe te passen. Je moet uiteindelijk de straffen van Mohammed toepassen zoals het stenigen van de overspelige vrouw en het geven van 100 zweepslagen aan haar partner, wil je een goede moslim zijn. Je moet de man die de islam verliet doden, zoals Mohammed deed. Je kan niet zeggen dat het zijn eigen keuze was en dat hij het deed uit eigen vrije wil en geloof. Dit omdat het een gebod is van de koran dat je een afvallige moslim MOET doden.
 29.  
 30. Volgens de geboden van de islam moet je alle homoseksuelen doden. Geen enkele moslim kan in overeenstemming met de islam zeggen dat zijn seksuele oriëntatie zijn eigen recht is, dit in overeenstemming met de mensenrechten van vandaag. Je hebt het “recht” om een meisje van negen jaar oud te huwen, zoals Mohammed deed. Met andere woorden, je kan volgens de islam een kind wettelijk gezien verkrachten en haar tot seksslavin en huisslavin maken tot het einde van haar leven. Je mag tot 6 uur na de dood van je vrouw seks met haar hebben, zoals Mohammed deed. Met andere woorden. Je kan je vrouw tot 6 uur na haar dood blijven verkrachten.
 31.  
 32. Hier heb je nu de islam, hier heb je nu die “tolerante godsdienst”… Hier heb je nu het juiste pad recht naar de hemel… Hier heb je nu de geboden van Allah… Hier heb je nu de daden van Mohammed. Nu is toch eenvoudig om te zien hoe beschaafd de moslimlanden in de wereld zijn door de islam; Afghanistan, Nigeria, Turkije, Iran, Soedan en nog vele anderen. Nu kan je toch merken hoeveel zij hebben bijgedragen tot de geschiedenis van de filosofie, kunst en wetenschap van de hele wereldgeschiedenis. Nu merk je hoe respectvol te zijn tegenover mensenrechten, vrouwenrechten, kinderrechten, de vrijheid van meningsuiting en gedachte, de persvrijheid, de geloofsvrijheid, enzoverder.
 33.  
 34. De eerste genocidale golf van de twintigste eeuw, de Armeense genocide, de Assyrische genocide, de Pontisch-Griekse genocide… Allen werden zij uitgevoerd door Turkse en Koerdische krachten uit het Osmaanse Rijk en de nieuwe Turkse Republiek, die hun motivatie putten uit de “rechten” die ze bezaten dankzij de islam: het “recht” om niet-moslims te doden en te verkrachten, om vrouwen en kleine meisjes tot huis- en seksslavinnen te maken… Hun geld, huizen en land te stelen. Hoe dan ook ,“The Committee of Union Progress (CUP) (Turks: Ittihat ve Terraki Cemiyeti), had het Turkse nationalisme als basis; men maakte enkel snel en makkelijk misbruik van Turken en Koerden voor het uitvoeren van deze genocides en dit op basis van de islam en wat de koran zegt over niet-moslims. Alle Turkse en Koerdische moslims geloofden immers dat zij naar de hemel zouden gaan indien zij meer niet-moslims zouden doden, net zoals de islamitische terroristen de dag van vandaag. De breinen achter de tweede genocidale golf van de twintigste eeuw waren zoals u weet de nazis. Zij namen de genocides die door de Turken werden gepleegd als proef. Het is welgeweten dat Adolf Hitler tegen zijn militaire bevelhebbers zei: “Wie spreekt er vandaag nog over de uitroeiing van de Armeniërs?”. Dit terwijl zij spraken over de reactie van de wereld op de genocides die zijzelf planden door te voeren. Nazisme werd als legale en respectabele ideologie beschouwd aan het begin van de jaren 30 van de twintigste eeuw. Pas daarna zag de wereld het gevaar van het nazisme. Miljoenen mensen stierven door het nazisme, en vandaag is het illegaal om nog aanhanger te zijn van het nazisme in eender welk beschaafd land. Het is onmogelijk op nog legaal propaganda te maken voor het nazisme. Het nazisme wordt vandaag de dag niet beschouwd als een oprecht alternatief denken, en wordt niet beschouwd als een deel van vrijheid van gedachte en meningsuiting.
 35.  
 36. Zoals ik het hierboven reeds gedetailleerd aangaf: De islam is tegen de huidige mensenrechtennorm en is gevaarlijker dan het nazisme. De islam is geen geloofsalternatief, maar een misdaad tegen de menselijkheid. Dit in een wereld waar geen plaats zou mogen zijn voor welke misdaad dan ook. Daarom zou de islam overal ter wereld illegaal moeten worden, net zoals het nazisme. Dit vanwege de vandalistische inhoud en geboden die indruisen tegen de mensenrechten. Alle acties rond islam zouden moeten worden verboden en diegenen die de islam propageren zouden moeten worden berecht vanwege het aanzetten tot misdaden zoals moord, diefstal, verkrachting en andere misdaden tegen de menselijkheid. Indien dit niet gebeurt zal de wereld door de toename van macht door de islamisten een grote tragedie kennen. Dit net zoals toen de wereld leed onder het nazisme.
 37.  
 38. Serkan Engin
 39.  
 40. Vertaling Brunhilde Dewilde
 41.  
 42. http://www.dutchfreepress.nl/essay-turkse-dichter-en-ex-moslim-de-islam-moet-verbannen-worden/ [LINK IS DOOD]
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement