SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 24th, 2020 86 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.util.Arrays;
 2. import java.util.Collections;
 3. import java.util.List;
 4. import java.util.Scanner;
 5. import java.util.stream.Collector;
 6. import java.util.stream.Collectors;
 7.  
 8. public class Task_02_Archery {
 9.     public static void main(String[] args) {
 10.         Scanner console = new Scanner(System.in);
 11.         List<Integer> list = Arrays.stream(console.nextLine().split("\\|+"))
 12.                 //четем реда от конзолата,сплитнат по една или повече прави черти
 13.                 .map(Integer::parseInt)
 14.                 //четем го като стрингове,затова го парства до int
 15.                 .collect(Collectors.toList());
 16.                 //слагаме го в списък
 17.  
 18.         int sum = 0;
 19.         // тук ще събираме точките
 20.         String command = console.nextLine();
 21.         //четем командата
 22.         while (!command.equals("Game over")){
 23.             //проверияме дали е различна от Game over
 24.             String[] tokens = command.split("@");
 25.             // сплитваме командата
 26.             switch (tokens[0]){
 27.                 case "Shoot Left": {
 28.                     int index = Integer.parseInt(tokens[1]);
 29.                     int length = Integer.parseInt(tokens[2]);
 30.                     // парсваме старт индекс и дължината
 31.                     if (getCheckStartIndexIsValid(list, index)) {
 32.                         // правим метод защото и при shoot left ще проверяме също старт индекс,ако не е валиден пропускаме командата
 33.                         while (length > 0) {
 34.                             index--;
 35.                             // почваме да намаляваме индекса
 36.                             length--;
 37.                             // с length броим колко пъти
 38.                             if (index == -1) {
 39.                                 index = list.size() - 1;
 40.                                 // ако стане -1 го връщаме от дугия край на последния индекс
 41.                             }
 42.                         }
 43.                         // вече имаме желания индекс и всички валидации
 44.                         sum += getShoot(list, index);
 45.  
 46.                     }
 47.                     break;
 48.                     // много важно да не пропускаш break след всеки кейс, че всичко отива на кино
 49.                 }
 50.                 case "Shoot Right":{
 51.                     int index = Integer.parseInt(tokens[1]);
 52.                     int length = Integer.parseInt(tokens[2]);
 53.                     // парсваме старт индекс и дължината
 54.                     if (getCheckStartIndexIsValid(list, index)) {
 55.                         // вече го имаме готов
 56.                         while (length > 0) {
 57.                             index++;
 58.                             // почваме да увеличаваме индекса
 59.                             length--;
 60.                             // с length броим колко пъти
 61.                             if (index == list.size()) {
 62.                                 index = 0;
 63.                                 // ако премине крайната граница,го връщаме на 0
 64.                             }
 65.                         }
 66.                         // вече имаме желания индекс и всички валидации
 67.                        sum += getShoot(list, index);
 68.  
 69.                     }
 70.                     break;
 71.                     // много важно да не пропускаш break след всеки кейс, че всичко отива на кино
 72.                 }
 73.                 case "Reverse":
 74.                     Collections.reverse(list);
 75.                     break;
 76.                     // пак не забравяме break
 77.             }
 78.             command = console.nextLine();
 79.             // четем отново команда
 80.         }
 81.  
 82.  
 83.         for (int i = 0; i < list.size() - 1 ; i++) {
 84.             System.out.print(list.get(i) + " - ");
 85.             // принтираме до предпоследния елемет са да може да слегаме тиретета,ако списъка е празен няма да тръгне въобще фора
 86.         }
 87.         if (list.size() > 0){
 88.             // провереваме дали е празен,да не гръмне, и принтираме последния елемент
 89.             System.out.printf("%d\n",list.get(list.size() - 1));
 90.             //принтираме последния и минаваме на нов ред
 91.         }
 92.         System.out.println(String.format("Iskren finished the archery tournament with %d points!", sum));
 93.     }
 94.  
 95.     private static int getShoot(List<Integer> list, int index) {
 96.         int value  = list.get(index);
 97.         int points = 0;
 98.         // взимаме стойноста на този индекс
 99.         if (value >= 5){
 100.             list.set(index,value - 5);
 101.             return 5;
 102.             // ако стойноста е по-голяма от 5 вадим 5 и излизаме от метода и връщаме взетите точки
 103.         }else if (value < 5){
 104.             list.set(index,0);
 105.             // ако стойноста е под 5, просто взимаме всичко и сетваме нула
 106.         }
 107.         return value;
 108.         // връщаме колко точки е взел
 109.     }
 110.  
 111.     private static boolean getCheckStartIndexIsValid(List<Integer> list, int index) {
 112.         if (index >= 0 && index < list.size()){
 113.             return true;
 114.         }
 115.         return false;
 116.     }
 117. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top