lzse

Liczby wymierne

Feb 22nd, 2021 (edited)
416
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. struct wymierna
 2. {
 3.     int licz;
 4.     int mian;
 5. }
 6.  
 7.  
 8.  
 9. wymierna a,b;
 10.  
 11. //odwołanie oznaczające licznik ułamka wymiernego:
 12. a.licz
RAW Paste Data