Galiantos

Somsiadownia #3 Informacje

Oct 14th, 2018
1,672
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <size=200%><b><align="center">Regulamin serwera Non-RP FF:<color=#ff0033>ON</color>
 2. <color="orange"> SOMSIADOWNIA</color> <color=#25c3ff>#3</color></b></size></align>
 3.  
 4. <size=150%>Zabrania się:</size>
 5. 1. Detonacji głowicy na starcie rundy - Można ją detonować dopiero po 10 minutach od rozpoczęcia rundy(5 minut w przypadku jak jesteś Klasą D/ Naukowcem, który uciekł z placówki lub cała Klasa D i Naukowcy nie żyją).
 6. 2. Nadużywania interkomu.
 7. 3. Puszczania muzyki.
 8. 4. Strzelania do swoich (wyjątek stanowi klasa D)
 9.  
 10. <size=150%>Zasady rozgrywki:</size>
 11. 1. Nie faworyzuj administratora - Jeżeli jest Twoim przeciwnikiem, masz możliwość jego zabicia bez żadnych konsekwencji.
 12. 2. Jeżeli ktoś przeszkadza Ci w rozgrywce, zgłoś to do jednego z zarządców posiadających dostęp do panelu administratora. Listę wszystkich zarządców znajdziesz na naszym Discord'zie. Właściciel: <b><color="orange"><link="https://steamcommunity.com/id/Galiantos/">Galiantos</link></color></b>
 13.  
 14. <size=150%>Postanowienia ogólne:</size>
 15. 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Cię z jego przestrzegania.
 16. 2. Nie można czynić z regulaminu użytku, który byłby sprzeczny z RiGCz'em rozgrywki, oraz jego docelowym przeznaczeniem.
 17. 3. Regulamin może ulec zmianie.
 18. 4. Wchodząc na serwer automatycznie akceptujesz nasz regulamin, i rozumiesz konsekwencje z jego nieprzestrzegania.
 19.  
 20. <align="center"><size=150%>Współprace:</size>
 21. <b><color=#ff0033>SCP</color></b> może współpracować z <b><color=#008000>CI</color></b> i <b><color="orange">Klasą D</color></b>.
 22. <b><color="blue">MTF</color></b> współpracuje z <b><color="yellow">Naukowcami</color></b>.
 23. <b><color="orange">Klasa D</color></b> współpracuje z <b><color=#008000>CI</color></b>, może współpracować z <b><color="yellow">Naukowcami</color></b> i <b><color=#ff0033>SCP</color></b>.
 24. <b><color=#008000>CI</color></b> współpracuje z <b><color="orange">Klasą D</color></b>, może współpracować z <b><color=#ff0033>SCP</color></b>.
 25. <b><color="yellow">Naukowiec</color></b> współpracuje z <b><color="blue">MTF</color></b>, może współpracować z <b><color="orange">Klasą D</color></b>.</color></align>
 26.  
 27. <b>Czasami na serwerze organizowane są Eventy przez co powyższe zasady mogą się zmienić. Informacje o Eventach znajdują się na naszym <u><link="https://discord.gg/BRUHWDr">DISCORDZIE</link></u>. Jeżeli podoba ci się serwer, teraz masz możliwość go <u><link="https://tipanddonation.com/Galiantos">WESPRZEĆ</link></u>.</b>
 28.  
 29. <align="center"><color=#ff0033><b>This is the Polish server so all communication must be in Polish.</b></color></align>
RAW Paste Data