Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

l1z2

rootuss Mar 30th, 2020 (edited) 122 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ;--- 2 zadanie ---
 2.  
 3. ;dodawanie 16 bitowej liczby 'x''y' + 'z''t' = 'u''w'
 4.     mov r0, #22         ;'y' to 0x0016 (22)  'x' to 0x00 (0)
 5.     mov r1, #0          ; po sklejeniu dwóch czesci liczby 'x''y' = 0x0016 (czyli dziesietnie: 22)
 6.     mov r2, #87         ;'t' to 0x0057 (87)    'z' to 0x001C (28)
 7.     mov r3, #28         ; po sklejeniu dwóch części liczby 'z''t' = 0x1C57 (czyli dziesietnie: 7255)
 8.                         ;                                 SUMA TO:  0x1c6d (czyli dziesietnie: 7277)
 9.     mov a, r0           ; dodanie y oraz t, czyli
 10.     add a, r2           ; mniej znaczących części liczby
 11.     mov r4, a           ; zapis w r4 sumę mniej znaczących cyfr ('w')
 12.    
 13.     mov a, #0           ; zerowania akumulatora
 14.    
 15.     addc a, r1          ; dodanie do akumulatora bardziej znaczących części cyfry
 16.     add a, r3           ; oraz przeniesienia przez adcc
 17.     mov r5,a            ;
 18.                         ; zapis starszej części (po lewo) wyniku w r5
 19.                         ; wynik to sklejenie 'r5''r4'
 20.  
 21.     ;inaczej można to policzyć jako sumę:
 22.     ;(0*2^8 + 22) + (28*2^8 + 87 )=  7277 gdzie nawiasy oznaczają
 23.     ; wartości poszczególnych składników (liczb) do dodania
 24.     ; 2^8 to 16^2 czyli skalowanie
 25.    
 26.    
 27. ;odejmowanie 16 bitowej liczby  'x''y' - 'z''t' = 'u''w'
 28.     mov r0, #166      
 29.     mov r1, #16     ; 16*2^8 + 166  = 4262
 30.     mov r2, #11     ;
 31.     mov r3, #8      ; 8*2^8 + 11    = 2059
 32.                     ; RÓŻNICA TO      2203 (0x089B)
 33.     mov a, r0      
 34.     subb a, r2      ; odjęcie od siebie składników 'y' i 't'
 35.     mov r4, a       ; zapis wyniku różnicy w r4
 36.  
 37.     mov a, r1      
 38.     subb a,r3       ; odjęcie od siebie składników 'x' i 'z'
 39.     mov r5,a        ; zapis wyniku do r5
 40.  
 41.                     ; różnica to sklejenie 'r5''r4'
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top