daily pastebin goal
57%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 24th, 2018 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!doctype HTML>
 2.  
 3. <html lang="pl">
 4. <head>
 5. <link rel="stylesheet" href="przychodnia.css" type="text/css" />
 6. <META charset="UTF-8">
 7. <title>Przychodnia</title>
 8. </head>
 9. <body>
 10.     <div id="baner">
 11.         <h1>Praktyka Lekarza Rodzinnego</h1>
 12.        
 13.     </div>
 14.     <div id="panel_lewy">
 15.         <h3>Lista Pacjentów</h3>
 16.         <?php
 17.         $conn = mysqli_connect("localhost","root","","przychodnia_psonakkarol");
 18.         mysqli_set_charset($conn,"utf8");
 19.         $sql = "SELECT `pacjenci`.`id`, `pacjenci`.`imie`, `pacjenci`.`nazwisko`
 20.                 FROM `pacjenci`;" ;
 21.         $result = mysqli_query($conn,$sql);
 22.         while($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
 23.             echo "$row[id]  $row[imie]  $row[nazwisko]  <br />";
 24.             }
 25.         mysqli_close($conn);
 26.         ?>
 27.         <br /><br />
 28.        
 29.         <form action = "pacjent.php" method = "post">
 30.             Podaj id:
 31.             <input type="number" name="quantity" min="1" max="4">
 32.             <input type="submit" value="Pokaż dane">
 33.         </form>
 34.        
 35.         <h3>LEKARZE</h3>
 36.         <ul>
 37.             <li>pn - śr</li>
 38.             <ol>
 39.                 <li>Anna Kwiatkowska</li>
 40.                 <li>Jan Kowalewski</li>
 41.             </ol>
 42.             <li>czw - pt</li>
 43.             <ol>
 44.                 <li>Krzysztof Nowak</li>
 45.             </ol>
 46.         </ul>
 47.     </div>
 48.     <div id="panel_prawy">
 49.         <h2>INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PACJENCIE</h2>
 50.         <?php
 51.         $conn = mysqli_connect("localhost","root","","przychodnia_psonakkarol");
 52.         mysqli_set_charset($conn,"utf8");
 53.         $id = $_POST["quantity"];
 54.         $sql = "SELECT `pacjenci`.`imie`, `pacjenci`.`nazwisko`, `pacjenci`.`choroby_przewlekle`, `pacjenci`.`uczulenia`
 55.                 FROM `pacjenci`
 56.                 WHERE ID=$id;" ;
 57.         $result = mysqli_query($conn,$sql);
 58.         while($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
 59.             echo "Imię i nazwisko: $row[imie]  $row[nazwisko]<br /><br /> Choroby przewlekłe: $row[choroby_przewlekle] <br /><br /> Uczulenia: $row[uczulenia]  <br />";
 60.             }
 61.         mysqli_close($conn);
 62.         ?>
 63.     </div>
 64.     <div id="stopka">
 65.         <p>Utworzone przez: Karol Psonak</p>
 66.         <a href="kwerendy.txt">Pobierz plik z kwerendami</a>
 67.     </div>
 68. </body>
 69. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top