SHARE
TWEET

lightspark-git PKGBUILD

a guest Jun 16th, 2010 155 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Maintainer: Jan "heftig" Steffens <jan.steffens@gmail.com>
 2. pkgname=lightspark-git
 3. pkgver=20100616
 4. pkgrel=1
 5. pkgdesc="An alternative Flash Player for Linux - Flash for real. Now."
 6. arch=(i686 x86_64)
 7. url="http://lightspark.sourceforge.net"
 8. license=(GPL3)
 9. depends=(mesa ftgl sdl gtk2 gtkglext curl ffmpeg glew ttf-liberation pcre pulseaudio)
 10. makedepends=(git cmake nasm xulrunner llvm pkgconfig glproto)
 11. provides=(lightspark)
 12.  
 13. _gitroot="git://github.com/alexp-sssup/lightspark.git"
 14. _gitname="lightspark"
 15.  
 16. build() {
 17.   cd "$srcdir"
 18.   msg2 "Connecting to github...."
 19.  
 20.   if [ -d $_gitname ] ; then
 21.     ( cd $_gitname && git pull )
 22.   else
 23.     git clone $_gitroot $_gitname || return 1
 24.   fi
 25.  
 26.   msg2 "Git checkout done or server timeout"
 27.  
 28.   rm -rf $_gitname-build
 29.   mkdir $_gitname-build
 30.   cd $_gitname-build
 31.  
 32.   msg2 "Starting make..."
 33.  
 34.   LDFLAGS+=" -L /usr/lib/llvm"
 35.  
 36.   echo `ls`
 37.   sed 's/glew//' -i ../$_gitname/CMakeLists.txt
 38.   cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCOMPILE_PLUGIN=1 ../$_gitname
 39.   make
 40. }
 41.  
 42. package() {
 43.   cd "$srcdir/$_gitname-build"
 44.   make DESTDIR="$pkgdir" install || return 1
 45.  
 46.   chmod 755 "$pkgdir"/usr/{bin/lightspark,lib/mozilla/plugins/liblightsparkplugin.so} || return 1
 47.  
 48.   cd "$srcdir/$_gitname"
 49.   install -Dm644 debian/lightspark.1 "$pkgdir/usr/share/man/man1/lightspark.1" || return 1
 50. }
RAW Paste Data
Top