olgierd

ASK_ZAD2(PARZYSTOSC)

Dec 10th, 2018
82
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Zadanie 2: Napisz kod w asemblerze określający parzystość liczby jedynek
 2. unsigned char wejscie = 0x12;
 3.     unsigned char wynik;
 4.     _asm {
 5.         mov bl, 0x01
 6.         mov al, wejscie
 7.         and al, 0x01
 8.         add bl, al
 9.  
 10.         mov al, wejscie
 11.         shr al, 1
 12.         and al, 0x01
 13.         add bl, al
 14.  
 15.         mov al, wejscie
 16.         shr al, 2
 17.         and al, 0x01
 18.         add bl, al
 19.  
 20.         mov al, wejscie
 21.         shr al, 3
 22.         and al, 0x01
 23.         add bl, al
 24.  
 25.         mov al, wejscie
 26.         shr al, 4
 27.         and al, 0x01
 28.         add bl, al
 29.  
 30.         mov al, wejscie
 31.         shr al, 5
 32.         and al, 0x01
 33.         add bl, al
 34.  
 35.         mov al, wejscie
 36.         shr al, 6
 37.         and al, 0x01
 38.         add bl, al
 39.  
 40.         mov al, wejscie
 41.         shr al, 7
 42.         and al, 0x01
 43.         add bl, al
 44.  
 45.         and bl, 0x01
 46.         mov wynik, bl
 47.     }
 48. printf("1 parzyste 0 nieparzyste , wynik : %x", wynik);
RAW Paste Data