Guest User

Untitled

a guest
Jul 9th, 2023
38
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.59 KB | None | 0 0
  1. Arbetaren – 100 år som fri tidning
  2. Utgivning: Oktober 2022, Federativs Förlag
  3. Omfattning: 462 sidor
  4. ISBN: 978-91-86474-81-2
  5.  
  6. "Den här boken handlar om tidningen Arbetaren, en nyhetstidning grundad 1922 av fackföreningen SAC Syndikalisterna. Boken berättar om tidningens historia, dess politiska inriktning och avtrycket den gjort i det svenska medielandskapet och samhället. Här finns både återpublicerade och nyskrivna texter av mer än 30 olika skribenter, samt unika fotografier och illustrationer."
  7.  
  8. Nedladdning PDF: https://anonfiles.com/g4O4j31fzc/Arbetaren_100_r_som_fri_tidning_pdf
Add Comment
Please, Sign In to add comment