youuw

7.c

Dec 6th, 2021
985
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Zadanie 7. Napisz program generujacy ciag liczb pierwszych od 0 do n metoda sita Eratostanesa. Liczby powinny by¢ umieszczone w tablicy o stosownym rozmiarze, a nastepnie wyswietlone na ekranie monitora.
 3. */
 4.  
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. #include <math.h>
 8.  
 9.  
 10. int main() {
 11.     int zakres, j;
 12.     int tablica[10000];
 13.     printf("Podaj gorny zakres, do ktorego chcesz odnalezc liczby pierwsze\n");
 14.     scanf("%d",&zakres);
 15.     int dokad=floor(sqrt(zakres));
 16.     //inicjuj tablice
 17.     for (int i=1; i<=zakres; i++) tablica[i]=1;
 18.         //algorytm - sito eratostenesa
 19.     for (int i=2; i<=dokad; i++)
 20.     {
 21.         if (tablica[i] != 0)
 22.         {
 23.             j = i+i;
 24.             while (j<=zakres)
 25.             {
 26.                 tablica[j] = 0;
 27.                 j += i;
 28.             }
 29.         }
 30.     }
 31.     //wypisz wynik
 32.     printf("Liczby pierwsze z zakresu od 1 do %d\n\n",zakres);
 33.     if (tablica[2]!=0) printf("%d", 2);
 34.     for (int i=3; i<=zakres; i++) if (tablica[i]!=0) printf("\t%d",i);
 35.     printf("\n");
 36.  
 37.     return 0;
 38. }
 39.  
RAW Paste Data