SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 15th, 2018 90 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <math.h>
 3. #include <string.h>
 4. int main()
 5. {
 6.     printf("Program wykonuje konwersje miedzy dowolnymi systemami liczbowymi, z systemu dziesietnego i na system dziesietny.\nLICZBY CALKOWITE DODATNIE!\n");
 7.     printf("Prosze postepowac zgodnie z instrukcjami i nie wpisywac innych wartosci niz wymagane. Max 16 BIT!\n");
 8.     printf("\nJezeli chcesz konwertowac z 10 na D (2-16) wpisz 1\n");
 9.     printf("Jezeli chcesz konwertowac z D (2-16) na 10 wpisz 0\n");
 10.     int D, S, L;
 11.     scanf("%d", &S);
 12.     if(S==1)
 13.     {
 14.         printf("Podaj D\n");
 15.         scanf("%d", &D);
 16.         printf("Podaj liczbe w systemie, ktory zostal wybrany = ");
 17.         int x;
 18.         scanf("%d", &x);
 19.         int  i=0, j;
 20.         char tab[16];
 21.         for(j=15;j>=0;j--)
 22.         {
 23.            tab[j]='-';
 24.         }
 25.  
 26.         do
 27.         {
 28.             tab[i]=x%D;
 29.             x=x/D;
 30.             i++;
 31.         }
 32.         while(x>=1);
 33.         printf("Liczba w systemie %d to\n", D);
 34.         for(j=15;j>=0;j--)
 35.         {
 36.             if(tab[j]==10)
 37.             {
 38.                printf("A");
 39.             }
 40.             if(tab[j]==11)
 41.             {
 42.                printf("B");
 43.             }
 44.             if(tab[j]==12)
 45.             {
 46.                printf("C");
 47.             }
 48.             if(tab[j]==13)
 49.             {
 50.                printf("D");
 51.             }
 52.             if(tab[j]==14)
 53.             {
 54.                printf("E");
 55.             }
 56.             if(tab[j]==15)
 57.             {
 58.                printf("F");
 59.             }
 60.             if(tab[j]<10)
 61.             {
 62.                 printf("%d", tab[j]);
 63.             }
 64.         }
 65.     }
 66.     else
 67.     {
 68.         int V;
 69.         printf("Jezeli chcesz konwertowac z systemow (2-10) wpisz 1\n");
 70.         printf("Jezeli chcesz konwertowac z systemow (11-16) wpisz 0\n");
 71.         scanf("%d", &V);
 72.         if(V==1)
 73.             {
 74.             printf("Podaj D(2-10)\n");
 75.             scanf("%d", &D);
 76.             printf("Podaj liczbe w wybranym systemie = ");
 77.             int x;
 78.             scanf("%d", &x);
 79.             int i=0, y=0;
 80.             do
 81.             {
 82.                 if(x%10>0)
 83.                 {
 84.                     y=y+(x%10)*(pow(D,i));
 85.                 }
 86.                 x=x/10;
 87.                 i++;
 88.             }
 89.             while(x>=1);
 90.             printf("Liczba w systemie 10 = %d", y);
 91.             }
 92.         else
 93.         {
 94.             printf("Podaj D(11-16)\n");
 95.             scanf("%d", &D);
 96.             printf("Podaj ilosc cyfr/znakow z ktorej bedzie sie skladala liczba\n");
 97.             scanf("%d", &L);
 98.             printf("Podaj liczbe, po kazdym elemencie klikajac klawisz ENTER\n");
 99.             printf("Wpisujac element wiekszy od 9, posluguj sie wielkimi literami czyli ABCDEF\n");
 100.             int x;
 101.             int i=0, y=0, k, wynik=0;
 102.             int tabtemp[200];
 103.             for(k=0;k<L;k++)
 104.             {
 105.                 char asd[1];
 106.                 scanf("%s", &asd);
 107.  
 108.                 if(strcmp(asd,"A")==0)
 109.                 {
 110.                     tabtemp[k]=10;
 111.                 }
 112.                 else if(strcmp(asd,"B")==0)
 113.                 {
 114.                     tabtemp[k]=11;
 115.                 }
 116.                 else if(strcmp(asd,"C")==0)
 117.                 {
 118.                     tabtemp[k]=12;
 119.                 }
 120.                 else if(strcmp(asd,"D")==0)
 121.                 {
 122.                     tabtemp[k]=13;
 123.                 }
 124.                 else if(strcmp(asd,"E")==0)
 125.                 {
 126.                     tabtemp[k]=14;
 127.                 }
 128.                 else if(strcmp(asd,"F")==0)
 129.                 {
 130.                     tabtemp[k]=15;
 131.                 }
 132.                 else
 133.                 {
 134.                     tabtemp[k]=(char)asd[0]-'0';
 135.                 }
 136.                 wynik=wynik+tabtemp[k]*(pow(D,L-k-1));
 137.             }
 138.  
 139.             printf("\nLiczba w systemie 10 = %d",wynik);
 140.  
 141.         }
 142.  
 143.  
 144.     }
 145.  
 146.  
 147.  
 148.     printf("\n\nProgram wykonal Pawel Paszkowski\n\n");
 149.     return 0;
 150. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top