SHARE
TWEET

wordpress backup script

chrismccoy Nov 21st, 2011 (edited) 574 Never
 1. #!/bin/bash
 2.  
 3. # usage: ./wpbackup.sh domain.com
 4.  
 5. DOMAIN="$1"; # domain name to backup
 6. BACKUP="$HOME/Dropbox/backups"; # store backups here
 7. HOSTPATH="$HOME/domains"; # path where hosted domains are
 8.  
 9. backmeup () {
 10.     local _N _U _P _H FS FT TD WP;
 11.     FT=`date +$BACKUP/$DOMAIN-%m-%d-%g-%H%M.tar.gz`;
 12.     FS=`date +$BACKUP/$DOMAIN-%m-%d-%g-%H%M.sql`;
 13.     TD=$HOSTPATH/$DOMAIN;
 14.     WP=$TD/wp-config.php;
 15.     ( cd $TD || {
 16.         echo "bad $TD" && return 2
 17.     };
 18.     eval $(sed -n "s/^d[^D]*DB_\([NUPH]\)[ASO].*',[^']*'\([^']*\)'.*/_\1='\2'/p" $WP);
 19.     mysqldump -u$_U -p$_P -h$_H $_N > $FS;
 20.     tar -czPf $FT $TD )
 21. }
 22.  
 23. if [ "$#" -ne 1 ]; then
 24.     echo "usage: $0 domain.com"
 25.     exit 0
 26. fi
 27.  
 28. if [ -d "$HOSTPATH/$DOMAIN/" ]; then
 29.     backmeup
 30.     exit 0
 31. else
 32.     echo "directory not found"
 33.     exit 0
 34. fi
RAW Paste Data
Top