Data hosted with ♥ by Pastebin.com - Download Raw - See Original
 1. // připravené proměné pro uložení času
 2. // kdy byly jednotlivé bloky v programu vykonány
 3. // jsou tu 3, Vy můžete nastavit kolik chcete
 4. long lastJob1, lastJob2 = 0, lastJob3 = 0;
 5.  
 6. int LED1 = 9;
 7. int LED2 = 10;
 8. int LED3 = 11;
 9.  
 10. void setup() {
 11.  
 12.   pinMode( 9, OUTPUT);
 13.   pinMode(10, OUTPUT);
 14.   pinMode(11, OUTPUT);
 15.  
 16.   digitalWrite(LED1, HIGH);
 17.   digitalWrite(LED2, HIGH);
 18.   digitalWrite(LED3, HIGH);
 19.  
 20.  
 21. }
 22. void loop() {
 23.  
 24. // když celkový počet milisekund od startu Arduina
 25. // je větší jak poslední uložená hodnota, kdy byla část
 26. // programu vykonána s přičtením intervalu 1000ms
 27. if (millis() > (1000 + lastJob1))
 28.    {
 29.     // zde bude kód programu, který se v mém případě
 30.     // vykoná každou 1 vteřinu (1000 ms)
 31.      
 32.    
 33.    
 34.     // když je digitální pin 0 tak na něj zapiš 1
 35.     if (digitalRead(LED1) == 0) digitalWrite(LED1, HIGH);
 36.     // jinak zapiš 0
 37.     else digitalWrite(LED1, LOW);
 38.    
 39.    
 40.    
 41.    
 42.     // toto je důležité, musíme uložit čas
 43.     // kdy byla vykonána tato část programu
 44.     lastJob1 = millis();
 45.    }  
 46.  
 47.  
 48.  
 49. // tyto další části programu jsou stejné
 50. // v předchozím případě pouze s jiným intervalem
 51.  
 52. // část programu, která se vykoná každé 2 sekundy
 53. if (millis() > (3000 + lastJob2))
 54.    {
 55.     if (digitalRead(LED2) == 0) digitalWrite(LED2, HIGH);
 56.     else digitalWrite(LED2, LOW);
 57.     lastJob2 = millis();
 58.    }    
 59.  
 60. // část programu, která se vykoná každé 3 sekundy
 61. if (millis() > (5000 + lastJob3))
 62.    {
 63.     if (digitalRead(LED3) == 0) digitalWrite(LED3, HIGH);
 64.     else digitalWrite(LED3, LOW);
 65.     lastJob3 = millis();
 66.    }    
 67.  
 68.  
 69.  
 70. // zde napišeme část programu, která se bude vykonávat bez ohledu
 71. // na čas vždy, kdy k němu program dojde ve cyklu loop()
 72. // ja jsem si to otestoval a sem se program dostane
 73. // každých 1,136 ms
 74.  
 75.  
 76.  
 77. }