Check out the Pastebin Gadgets Shop. We have thousands of fun, geeky & affordable gadgets on sale :-)Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
Guest

Untitled

By: a guest on Nov 1st, 2011  |  syntax: None  |  size: 1.27 KB  |  views: 66  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print  |  QR code  |  clone
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
 1. Middelalderen kap 6
 2.  
 3. -       Kunne gjøre utvalg av sentrale politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen.
 4. -       Kunne presentere ein historisk person(individuelt). Noe Biografi-hvilken historisk rolle har personer spilt? Hvordan forma tida den historiske person/Ideer/kilder.
 5. Navn fra middelalderen:
 6. Klodvig
 7. Karl Martel
 8. Pipin den lille
 9. Karl den store
 10. -       Kilder
 11.  
 12. 1) Middelalder 500-ca1500
 13. Tidlig m.a. -500-ca1000
 14. Høyma -100-1500
 15. Tidlig m.a: Folkevandringstida – ca 400-500
 16. Germanske stammer: Alemanner, gotere, frankere, anglere og saksere  England.
 17. Vandra fra øst mot vest og sør i Europa.
 18. Etablerte kongedømmer
 19. Kultublanding mellom det romerske og det germanske.
 20.  
 21. 2) Kristendommens spredning
 22. Pavekirka-biskoper,prester
 23. Klostervesen(munker&nonner)
 24. Kirkebygging
 25. Frankerne og Karl den stores kirke-
 26. Delingen av Karl den stores område-Nye ”land”
 27.  
 28. 3) Føydalvesenet
 29. (Økonomi,politiske forhold, sosiale forhold)
 30. - Naturalhushold(godset-landsbyen)
 31. - Desentralisert makt (kongemakta redusert)(politisk)
 32. - Maktforhold i samf/samfgrupper.
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49. Tema Middelalderen 500-1500.
 50. -       Islam – ekspansjon/spredning frp ca 650  700 talet.
 51. -       Føydalisme – Lære systemet.
 52. -       Oppgaver/Kilder s 198-200
 53. -       Evaluering.
 54.  
 55.  
clone this paste RAW Paste Data
Top