Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
Guest

Untitled

By: a guest on Feb 21st, 2013  |  syntax: None  |  size: 1.05 KB  |  views: 193  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print  |  QR code  |  clone
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
 1. L,M,J,C,Y,W,Q,G,K,Z,O,H,F,N,B,T,A,D,E,V,S,I,U,P,R,X
 2. w
 3. L->wwwwX|wL|wPQwww,M->wwUwP|wCw|wQwwwI|www|BwwY,J->NwMCwZ|wDFwO|SwVwwV|Hw|wNRN|wI,C->wQwwA|wwTGwGw,Y->wTww|wUwKwwE|wwwSK|w|EwwwW|wwwK,W->ww,Q->Kwwwwww|www|Twww,G->SYU|Tw|www|D|wwFKw|YO,K->Pwww|Z|wwwwwwO|ww,Z->w|wwwCw|M,O->wP|wS|wwwX|wAwwU|wKwVOCw,H->IwwwIww,F->AwRw|SwEw,N->HTwwFI|wwwwwWP|Aw|NwwwwAZ|w|wTwLwww,B->wUwBwXw|wwwIXw|wwIw|w|E,T->wwwwwwG,A->ww|wwww,D->ww|Pww|AIwwwG|wKwwAV|BwwwwAw|DVwFE,E->SwwwI|wKwwwww|GwXw|wwwwJDw|R|wwwCYw,V->wTQ|w,S->WwwwwE|ZwLw|AwwD|wwCwVw,I->wwwww,U->CTw|wQ,P->PNww|RRw|FwwJwB,R->wwwRw|wwwFC|EDwww,X->wwwwwww|w|AC|ZwKwJ|WDDwwFw
 4. D
 5. 37
 6. wwwwwwwwwww
 7. wwwwwwwwwwwwwwwwwww
 8. wwwwwwwwww
 9. wwwwwwwwwwwwwwww
 10. wwwwwwwwwwwwwwwww
 11. wwwwwwwwwwww
 12. wwwwwwwwwwwwww
 13. ww
 14. wwwwwwwww
 15. wwwwwwwwwwwwww
 16. wwwwww
 17. ww
 18. wwwwwwwwwwwww
 19. wwwwwwww
 20. wwwwwwwwwww
 21. wwww
 22. wwwwwwwwwww
 23. wwwwwwwwwwwwww
 24. w
 25. wwwwwwwwwwwwwwwwww
 26. www
 27. wwwww
 28. wwwww
 29. wwwwwww
 30. wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 31. wwwwwwwwwwwww
 32. wwwwwwwwwwwww
 33. wwwwwwwwwwwww
 34. wwwwwwwwww
 35. wwww
 36. w
 37. wwwwwwwwwwwwww
 38. wwwwwwwwwwwwwwwwww
 39. wwwwwwwwwwwwww
 40. www
 41. wwwwwwwwwww
 42. wwwwwwwwwwwwwww
clone this paste RAW Paste Data
Top