Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
Guest

Untitled

By: a guest on Apr 28th, 2013  |  syntax: None  |  size: 0.37 KB  |  views: 24  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print  |  QR code  |  clone
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
  1. Czynność dodająca wartość
  2. Kryteria jakie musi spełnić dana czynność, aby móc ją zakwalifikować do kategorii „dodającej wartość” są następujące:
  3. o       Klient musi być gotowy zapłacić za tę czynność
  4. o       Czynność musi zmieniać kształt, zastosowanie lub funkcję wyrobu
  5. o       Praca musi być wykonana dobrze za pierwsyzm razem – niepotrzebne są poprawki
clone this paste RAW Paste Data
Top