SHARE
TWEET

nvidia debian pkgs

Otrebor Oct 20th, 2011 50 Never
 1. ii  glx-alternative-nvidia                                 0.1.94                            allows the selection of NVIDIA as GLX provider
 2. ii  libgl1-nvidia-alternatives                             280.13.really.275.28-1            transition libGL.so* diversions to glx-alternative-nvidia
 3. ii  libgl1-nvidia-legacy-96xx-glx                          96.43.20-2                        NVIDIA binary OpenGL libraries (96xx legacy version)
 4. ii  libglx-nvidia-alternatives                             280.13.really.275.28-1            transition libgl.so diversions to glx-alternative-nvidia
 5. ii  nvidia-alternative-legacy-96xx                         96.43.20-2                        allows the selection of NVIDIA as GLX provider
 6. ii  nvidia-glx-legacy-96xx                                 96.43.20-2                        NVIDIA metapackage (96xx legacy version)
 7. ii  nvidia-installer-cleanup                               20110729+2                        Cleanup after driver installation with the nvidia-installer
 8. ii  nvidia-kernel-common                                   20110729+2                        NVIDIA binary kernel module support files
 9. ii  nvidia-kernel-legacy-96xx-2.6.39-3.slh.1-aptosid-amd64 96.43.20-2+2.6.39-30              NVIDIA binary kernel module for Linux 2.6.39-3.slh.1-aptosid-amd64
 10. ii  nvidia-kernel-legacy-96xx-source                       96.43.20-2                        NVIDIA binary kernel module source (96xx legacy version)
 11. ii  nvidia-support                                         20110729+2                        NVIDIA binary graphics driver support files
 12. ii  xserver-xorg-video-nvidia-legacy-96xx                  96.43.20-2                        NVIDIA binary Xorg driver (96xx legacy version)
 13.  
RAW Paste Data
Top