Check out the Pastebin Gadgets Shop. We have thousands of fun, geeky & affordable gadgets on sale :-)Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
Guest

Untitled

By: a guest on Nov 19th, 2013  |  syntax: None  |  size: 0.72 KB  |  views: 28  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print  |  QR code  |  clone
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
 1. 1. Ideowy schemat CPU typu 64 i 256.
 2. 2. Funkcja rejestrujaca IP/SK.
 3. 3. Odczyt RAM/ zapis RAM.
 4. 4. Zadeklarowac tablice w jezyku C 512 elem 32 bit
 5. 5. Dana jest zmienna short int U2 podaj wynik operacji -32768-1= / 32767+1=
 6. 6. unsigned short int 0-1= / 65535+1=
 7. 7. void fun(int a):
 8. a) a-nr_przebiegu+2
 9. b) a-2-nr_przebiegu
 10. 8. Napisz instrukcje w jezyku C, ktora przypisze jej zanegowana wartosc (bitowa)
 11. a) // a<-not a
 12. b) //a <-a"XOR"0x1234
 13. 9.TYPE D zdefiniowac typ strukturalny, ktory ma zawierac zmienna 16 bitowa "a" bez znaku / 32 bit zmiennoprzecinkowa "b" / tablica 1024 elementy 8 bit "tab" ktora wykona sie 512/192 razy.
 14. 10. Zadeklaruj tablice 512 elem typu "moj_typt" oraz do setnego elementu zapisac 0 dla skladowej a.
clone this paste RAW Paste Data
Top