Check out the Pastebin Gadgets Shop. We have thousands of fun, geeky & affordable gadgets on sale :-)Want more features on Pastebin? Sign Up, it's FREE!
tweet
Guest

Untitled

By: a guest on Feb 18th, 2013  |  syntax: None  |  size: 1.42 KB  |  views: 187  |  expires: Never
download  |  raw  |  embed  |  report abuse  |  print  |  QR code  |  clone
Text below is selected. Please press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac)
 1. I.      Literatura podmiotu
 2. 1.      Broniewski Władysław, Antologia, Warszawa: Sara, 2001, Ballady i romanse, s. 421
 3. 2.      Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara, przekład Zbigniew Podgórzec Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, ISBN 83-06-01262-3
 4. 3.      Mickiewicz Adam, Romantyczność, Poezje, Poznań: Wydawnictwo IBIS, , s. 60-62
 5. 4.        Szekspir William, Makbet, przekład Józef Paszkowski Łódź Wydawnictwo Łódzkie, 1984, ISBN 83-218-0386-5
 6.  
 7. II.     Literatura przedmiotu
 8. 1.      Balbus Stanisław, Tragedia Makbeta albo wolność wyboru. Makbet [w:] Lektury obowiązkowe. Szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych, red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg, Ossolineum, Wrocław 1973, s.108-114
 9. 2.      Krawczyk Alicja, Motyw Holocaustu w wierszach W. Broniewskiego: Ballady i romanse, Żydom polskim i  Chaskiel T. Różewicza                  [w:] Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów, red. Alicja Krawczyk, Wydawnictwo Pedagogiczne, Kielce 1993, s. 90-99
 10. 3.      Kubiak Jacek, Poezja-pomnik na granicach świata materialnego                    i umysłowego – o balladzie „Romantyczność” [w:] Glosariusz                     od starożytności do pozytywizmu, red. Tadeusz Patrzałek, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 163-169
 11. 4.      Kułakowska Danuta, Dostojewski: dialektyka niewiary, Książka                     i Wiedza, Warszawa 1981, s. 92-110 (rozdz. Roskolnikow, czyli                anty – Chryst egocentryczny)
clone this paste RAW Paste Data
Top